Takaisin

Tiboloni uniongelmien hoidossa

Näytönastekatsaukset
Päivi Polo
3.12.2015

Näytön aste: B

Kudosselektiivinen estrogeeniaktivaatiomoduloija tiboloni ilmeisesti helpottaa koettuja uniongelmia.

Tutkimuksessa «Meeuwsen IB, Samson MM, Duursma SA ym. The influen...»1 selvitettiin tibolonin vaikutusta elämänlaatuun, muun muassa unen laatuun. Tutkimus oli satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkotutkimus. 85 tervettä postmenopausaalista (vaihdevuosi-iän ohittanut) naista (keski-ikä 54,2 vuotta, SD 4,7) satunnaistettiin saamaan joko tibolonia 2,5 mg/vrk tai lumetta 12 kuukauden ajaksi. Elämänlaatua tutkittiin Nottingham Health Profile -kyselylomakkeella (NHP). Myös klimakteeristen (vaihdevuodet) oireiden (kuumat aallot, yöhikoilu, emätinoireet) esiintyvyyttä selvitettiin.

Alkutilanteeseen verrattuna tiboloniryhmässä 6 NHP-muuttujaa osoitti parantumista: kokonaispistemäärä laski (alkutilanne 46,8, lopputilanne 25,3, p < 0,05), tunnereaktiot helpottuivat (alkutilanne 6,8, lopputilanne 2,9, p < 0,05) ja unioireet helpottuivat (alkutilanne 19,0, lopputilanne 7,2, p < 0,05). Lumeryhmässä fyysinen vointi parani (alkutilanne 6,9, lopputilanne 3,0, p < 0,05). Tiboloniryhmässä uniongelmat helpottuivat lumeryhmään verrattuna (7,2 vs 15,2, p < 0,05). Myös kuumat aallot (p = 0,007) ja yöhikoilu (p = 0,021) helpottuivat tiboloniryhmässä lumeryhmään verrattuna.

Tibolonilla osoitettiin olevan vasomotorisia oireita (hikoilu, kuumotus) ja univaikeuksia helpottava vaikutus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tiboloni on synteettinen kudosselektiivinen steroidi (tissue selective estrogenic activity regulator, STEAR), jolla on kohde-elimestä riippuen joko estrogeenisia tai progestageenisia vaikutuksia. Sen on todettu helpottavan vaihdevuosioireita, ja sitä käytetään yhtenä vaihdevuosikorvaushoitomuotona varsinaisten hormonikorvaushoitojen ohella. Turvallisuusprofiililtaan se on perinteisten hormonihoitojen veroinen. Kyseessä oli etenevä, satunnaistettu lumekontrolloitu tutkimus, jossa käytettiin valideja tutkimusmetodeja. Tutkimusjoukko oli kohtalaisen pieni, mutta riittävä. Tutkimus on tärkeä, sillä se osoitti että tibolonilla, vaihdevuosioireisiin yleisesti käytetyllä hormonihoidolla, on univaikeuksia helpottavaa vaikutusta.

Kirjallisuutta

  1. Meeuwsen IB, Samson MM, Duursma SA ym. The influence of tibolone on quality of life in postmenopausal women. Maturitas 2002;41:35-43 «PMID: 11809341»PubMed