Takaisin

Pregabaliini ja terveiden koehenkilöiden uni

Näytönastekatsaukset
Erkki Mäkinen
3.12.2015

Näytön aste: C

Pregabaliini saattaa syventää ja yhtenäistää terveiden koehenkilöiden unta.

Brittiläisessä satunnaistetussa, lumekontolloidussa 3-suuntaisessa cross-over-tutkimuksessa «Hindmarch I, Dawson J, Stanley N. A double-blind s...»1 tutkittiin pregabaliinin (150 mg), alpratsolaamin (1 mg) ja lumelääkkeen (kaikki annosteltuina kolmasti vuorokaudessa) vaikutusta unipolygrafian (unirekisteröinti) parametreihin. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa tutkimusta, jonka ensisijainen tulosmuuttuja oli pregabaliinin vaikutus päiväaikaiseen kognitioon, ja toissijainen muuttuja unipolygrafialöydökset. Kaikki 24 koehenkilöä (12 miestä, 12 naista) saivat kaikkia kyseessä olevia lääkkeitä 3 vuorokauden jaksoissa, joiden järjestys oli satunnaistettu. Tutkimuksen ja jokaisen jakson alussa oli totuttautumisyö, ja kunkin jakson alussa oli yksi lumehoitoyö. Subjektiivisena unen laadun mittarina käytettiin Leeds Sleep Evaluation Questionnaire -unikyselyä.

Lumelääkkeeseen verrattuna pregabaliini lyhensi nukahtamisaikaa, lisäsi kokonaisunen määrää, paransi unen tehokkuutta, vähensi yli minuutin kestäviä havahtumisia ja lisäsi syvän unen määrää tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001). Pregabaliini pidensi hieman REM-unen latenssia ja vähensi REM-unen määrän osuutta, mutta kyseiset löydökset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Subjektiivisesti sekä pregabaliini että alpratsolaami helpottivat nukahtamista ja paransivat subjektiivisesti koettua unen laatua tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05), joskin pregabaliinin vaikutus oli vähäisempi kuin alpratsolaamin. Kumpikaan lääke ei vaikuttanut aamuheräämiseen, mutta molemmat lisäsivät subjektiivisesti koettua tokkuraisuutta heräämisen jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Unihäiriötä hoidettaessa pregabaliinia voidaan annostella ainoastaan iltaisin, kun taas tässä tutkimuksessa lääkettä annosteltiin kolmesti vuorokaudessa.

Kirjallisuutta

  1. Hindmarch I, Dawson J, Stanley N. A double-blind study in healthy volunteers to assess the effects on sleep of pregabalin compared with alprazolam and placebo. Sleep 2005;28:187-93 «PMID: 16171242»PubMed