Takaisin

Tulehduskipulääkkeet ja kuukautiskivut

Näytönastekatsaukset
Janne Backman
30.3.2016

Näytön aste: A

Ibuprofeeni, naprokseeni ja ketoprofeeni lievittävät itsehoidossa käytettyinä annoksina primääristä kuukautiskipua.

Marjoribanks ym. tekemässä Cochrane-katsauksessa «Marjoribanks J, Ayeleke RO, Farquhar C ym. Nonster...»1 selvitettiin tulehduskipulääkkeiden tehoa primaarien kuukautiskipujen hoidossa. Tulehduskipulääkkeiden tehoa lumelääkkeeseen vertaavaan katsauksen osioon hyväksyttiin 41 satunnaistettua, kaksoissokkoutettua tutkimusta, joissa selvitettiin 15 eri tulehduskipulääkkeen kuukautiskipuja lieventävää vaikutusta yhteensä 2 121 naisella. Lisäksi mukaan otettiin 14 tutkimusta, joissa verrattiin tulehduskipulääkkeitä toisiinsa ja 15 tutkimusta, joissa verrattiin 2 tulehduskipulääkettä lumeeseen sekä kolme tutkimusta, joissa verrattiin tulehduskipulääkettä parasetamoliin (kokonaisannoksella 500 mg 1–2 tablettia 2–4 krt/vrk). Käsikaupassa olevista kipulääkkeistä tutkimuksiin sisältyivät asetyylisalisyylihappo (650 mg 6 krt/vrk), ibuprofeeni (400 mg 3–6 krt/vrk), naprokseeni (250–275 mg 4–8 tunnin välein, osassa tutkimuksista 500–550 mg latausannoksella aloittaen) ja ketoprofeeni (25–50 mg 4 krt/vrk, osassa tutkimuksista 25–70 mg latausannoksella aloittaen). Osassa tutkimuksista käytettiin muita tulehduskipulääkkeitä (mm. diklofenaakki, etorikoksibi, fenoprofeeni, flurbiptofeeini, mefenaamihappo, meloksikaami, nimesulidi ja piroksikaami).

Yhteensä 32 tutkimuksessa kivun lievittymistä mitattiin dikotomisella mittarilla. Näissä tulehduskipulääkitys oli merkitsevästi lumetta tehokkaampi tuottamaan kohtalaisen tai erinomaisen kivun lievittymisen (OR 4,50; 95 % luottamusväli 3,85–5,27; I2 53 %). Itselääkityksessä käytetyillä tulehduskipulääkkeillä merkitsevä kivun lievittyminen todettiin ibuprofeenilla (OR 3,76; 95 % luottamusväli 2,42–5,86; 4 tutkimusta, I2 = 0 %), naprokseenilla (OR 3,67; 95 % luottamusväli 2,94–4,58; 16 tutkimusta, I2 = 52 %) ja ketoprofeenilla (OR 6,02; 95 % luottamusväli 2,98–12,14; I2 = 0 %; 2 tutkimusta). Asetyylisalisyylihappoa koskevia tutkimuksia oli liian vähän, jotta tehoa koskevaa meta-analyysia olisi voitu tehdä.

Kolme tutkimusta käsittävässä ala-analyysissa todettiin tulehduskipulääkkeiden (ibuprofeeni ja naprokseeni) lievittävän kuukautiskipuja parasetamolia tehokkaammin (OR 1,89; 95 % luottamusväli 1,05–3,43; I2 = 0 %).

Meta-analyysin haittavaikutuksia tutkivassa osiossa oli mukana 23 tutkimusta ja 1 814 naista. Lääkeryhmätasolla tulehduskipulääkkeiden todettiin aiheuttavan lumelääkettä todennäköisemmin haittavaikutuksia (OR 1,37; 95 % luottamusväli 1,12–1,66; I2 = 0 %), joista tavanomaisimpia olivat lievät maha-suolikanavan ja neurologiset oireet.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Marjoribanks J, Ayeleke RO, Farquhar C ym. Nonster...»1: Tutkimuksissa käytetyt annokset olivat osittain suurempia kuin Suomessa itsehoidossa käytetyt annokset, joten vaikutuksen suuruus itsehoidossa käytettynä voi olla vähäisempi kuin tutkimuksissa osoitettu.

Kirjallisuutta

  1. Marjoribanks J, Ayeleke RO, Farquhar C ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2015;(7):CD001751 «PMID: 26224322»PubMed