Takaisin

Asetyylikysteiini ja karbosisteiini lasten yskän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kaija Hannula
30.3.2016

Näytön aste: C

Asetyylikysteiini ja karbosisteiini saattavat helpottaa ja olla turvallisia yli 2-vuotiaiden lasten alle 4 viikkoa kestäneen hengitystieinfektioon liittyvän yskän hoidossa. Alle 2-vuotiaille lapsille asetyylikysteiiniä ja karbosisteiiniä ei suositella mahdollisten haittavaikutusten vuoksi.

Cochrane-katsauksessa «Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and ca...»1, «»1 arvioitiin mukolyyttisten asetyylikysteiinin ja karbosisteiinin tehoa ja turvallisuutta. Kirjallisuushaut tehtiin tietokannoista CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, Micromedex, Pascal, Science citation index 2013 vuoden alkuun saakka. Sisäänottokriteerit täytti 6 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta (n = 497 potilasta) tehokkuuden selvittämiseksi. Näistä 3 tutkimusta (n = 74) käsitteli asetyylikysteiinin ja karbosisteiinin tehoa yskäoireeseen seitsemän päivän kohdalla. Kaikissa 3 tutkimuksessa ainakin osa molempien ryhmien potilaista sai myös antibioottia. Yskän 7 päivän seurannassa riskiero RD oli -0,1; 95 % luottamusväli -0,19 – -0,01. NNTB (number needed to treat to benefit) 10 (6–101).

Turvallisuuden selvittämiseksi mukaan otettiin näiden lisäksi myös vertailututkimuksia ja tapausselostuksia, yhteensä 34 tutkimusta (2 062 potilasta). Alle 2-vuotiailla lapsilla turvallisuustutkimuksia oli vähän; näissä havaittiin kuitenkin paradoksaalisesti lisääntynyttä liman eritystä 59 tapauksella. Isommilla lapsilla haittavaikutuksia oli vähän ja ne olivat lieviä. Tavallisimpia olivat vatsavaivat, joita sai 2 %. Harvinaisia vakavia haittavaikutuksia näiden tutkimusten perusteella ei pystytä sulkemaan pois.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Yksittäisissä tutkimuksissa harhan mahdollisuus oli arvioitu kohtalaiseksi tai suureksi. Asetyylikysteiini ja karbosisteiini ovat itsehoitolääkkeenä Suomessa vain yli 12-vuotiaille. Alle 2-vuotiaiden osalta tutkimuksia oli hyvin vähän eikä johtopäätöksiä tehosta pystytty tekemään.

Kirjallisuutta

  1. Chalumeau M, Duijvestijn YC. Acetylcysteine and carbocysteine for acute upper and lower respiratory tract infections in paediatric patients without chronic broncho-pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;(5):CD003124 «PMID: 23728642»PubMed