Takaisin

Itsehoitokipulääkkeet ja migreenipäänsärky

Näytönastekatsaukset
Aapo Honkanen
30.3.2016

Näytön aste: A

Tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli lievittävät migreenipäänsärkyä itsehoidossa käytettyinä kerta-annoksina.

Cochrane-katsauksissa arvioitiin yhden asetyylisalisyylihappo- (ASA 900 tai 1 000 mg) «Kirthi V, Derry S, Moore RA. Aspirin with or witho...»1, «»1 parasetamoli- (1 000 mg) «Rabbie R, Derry S, Moore RA. Ibuprofen with or wit...»2, «»2, ibuprofeeni- (200 tai 400 mg) «Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) wit...»3, «»3 ja naprokseeniannokseen (500/825 mg) «Law S, Derry S, Moore RA. Naproxen with or without...»4, «»4 vaikutusta migreenipäänsärkyyn.

Mukaan otettiin lumekontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia, joissa potilaat olivat aikuisia (≥ 18-vuotiaita), joilla oli migreeni. Migreenikohtausten tiheydellä, kestolla tai tyypillä (aurallinen tai ei aurallinen) ei ollut merkitystä. Migreeni määriteltiin kansainvälisen päänsärkyjärjestön IHS:n kriteereiden mukaan. Myös ennaltaehkäisevää lääkitystä käyttävät potilaat hyväksyttiin mukaan. Kivun tuli olla vähintään keskivaikea. Interventiona oli kerta-annos asetyylisalisyylihappoa (ASA 900 tai 1 000 mg), parasetamolia (1 000 mg), ibuprofeenia (200 tai 400 mg) tai naprokseenia (500 tai 825 mg). Annoksen suhteen tai antoreitin suhteen ei ollut rajoituksia.

Ensisijaiset tulosmuuttujat olivat kivuton tila 2 tuntia lääkkeen ottamisesta, kivun lievitys 2 tunnin kohdalle eli vaikean kivun poistuminen tai heikentyminen lieväksi ilman lisälääkitystä. Kivun häviäminen tunnin kuluessa annoksesta raportoitiin, jos tieto oli saatavissa. Ks. taulukko «NNT-luvut ja riskisuhde sekä 95 % luottamusvälit eri lääkeaineilla, tulosmuuttujilla, annoksilla ja lääkemuodoilla...»1. Toissijaisia tulosmuuttujia olivat vaikutuksen pysyvyys (kivuton tila tai lievittyminen 24 kuluessa) ja haittavaikutukset.

Haittavaikutukset yhden annoksen tutkimuksissa olivat hyvin harvinaisia eikä eroa aktiivisten hoitojen ja lumeen välillä naprokseenia lukuunottamatta ollut. Naprokseeniannoksella 500 mg haittavaikutuksia ei kuitenkaan ilmennyt merkitsevästi enempää kuin lumeella. Itsehoidossa käytettävän naprokseeniannoksen (250 mg) tehosta migreenipäänsärkyyn ei ole näyttöä.

Taulukko 1. NNT-luvut ja riskisuhde sekä 95 % luottamusvälit eri lääkeaineilla, tulosmuuttujilla, annoksilla ja lääkemuodoilla
Lääkeaine Potilaita /
kohtauksia
Annos
(mg)
NNT
(95 % luottamusväli)
RR
(95 % luottamusväli)
ASA = asetyylisalisyylihappo
Ei kipua 2 tuntiin
Ibuprofeeni 777 200 9,7
(6,5–18)
2,0
(1,4–2,8)
2 575 400 7,2
(5,9–9,2)
1,9
(1,6–2,3)
ASA 2 027 900 /
1 000
8,1
(6,4–11)
2,1
(1,7–2,6)
Parasetamoli 717 1 000 12,7
(7,5–32)
1,8
(1,2–2,6)
Naprokseeni 2 149 500/825 11
(8,7–17)
2,9
(1,6–2,46)
Kivun lievitys 2 tuntia
Ibuprofeeni 777 200 6,3
(4,4–11)
1,4
(1,2–1,6)
1 815 400 3,2
(2,8–3,7)
2,2
(1,9–2,5)
Ibuprofeeni standardi 1 424 400 3,2
(2,8–3,7)
2,5
(2,1–2,9)
Ibuprofeeni ”nopea” 391 400 3,7
(2,7–5,8)
1,6
(1,3–1,9)
ASA 2 027 900/
1 000
4,9
(4,1–6,2)
1,6
(1,5–1,8)
Parasetamoli 717 1 000 5,0
(3,7–7,7)
1,6
(1,3–1,8)
Naprokseeni 2 149 500/825 6,0
(4,8–7,9)
1,6
(1,4–1,8)
Kivun lievitys 1 tunti
Ibuprofeeni 777 200 8,9
(5,7–20)
1,5
(1,2–1,8)
1 269 400 5,9
(4,6–8,2)
1,9
(1,5–2,3)
Ibuprofeeni standardi 878 400 8,3
(5,7–15)
Ibuprofeeni ”nopea” 391 400 3,9
(2,9–6,0)
ASA 1 288 900/
1 000
4,7
(3,8–5,9)
2,4
(2,0–3,0)
Parasetamoli 635 1 000 5,2
(3,8–8,1)
2,0
(1,5–2,6)
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kirthi V, Derry S, Moore RA. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD008041 «PMID: 23633350»PubMed
  2. Rabbie R, Derry S, Moore RA. Ibuprofen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD008039 «PMID: 23633348»PubMed
  3. Derry S, Moore RA. Paracetamol (acetaminophen) with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(4):CD008040 «PMID: 23633349»PubMed
  4. Law S, Derry S, Moore RA. Naproxen with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;(10):CD009455 «PMID: 24142263»PubMed