Takaisin

Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset flunssan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Pietilä
30.3.2016

Näytön aste: A

Tulehduskipulääkkeet helpottavat flunssaan liittyviä päänsärky- ja lihas- ja nivelkipuoireita, mutta eivät auta hengitysteiden oireisiin.

Järjestelmällisessä Cochrane-katsauksessa «Kim SY, Chang YJ, Cho HM ym. Non-steroidal anti-in...»1, «»1 verrattiin 9 tutkimuksessa tulehduskipulääkkeen (ibuprofeeni 5 tutkimusta: päiväannos vaihteli välillä 600–1 200 mg, asetyylisalisyylihappo 2 tutkimusta: päiväannos vaihteli välillä 1500–4 000 mg, ketoprofeeni 1 tutkimus: annos 3 x 50 mg ja naprokseeni 1 tutkimus: annos 400 mg x 3) vaikutusta lumeeseen ja 3 verrattiin tulehduskipulääkkeitä toisiinsa (ibuprofeeni vs fentiatsiini). Hoidon kesto vaihteli 1 vuorokuadesta seitsemään. Yhteensä mukana tutkimuksissa oli 1 069 aikuista ja lasta, joilla oli akuutin ylähengitystietulehduksen oireita (poisulkukriteerit: allergiset nenäoireet, astma, alahengitystieinfektio ja kuumetta > 38 astetta). Lääkehoitoja jatkettiin 3–7 vuorokautta. Osassa tutkimuksia seurattiin oireiden kehittymistä lääkehoitojen jälkeen.

Yhdistetyssä analyysissä tulehduskipulääkkeet eivät helpottaneet merkittävästi flunssan oireita yleisesti (SMD -0,40; 95 % luottamusväli -1,03–0,24 kolme tutkimusta) eivätkä lyhentäneet flunssan kestoa (SMD -0,23; 95 % luottamusväli -1,75–1,29 kaksi tutkimusta). Hengitystieoireissa yskä ei parantunut (SMD -0,05; 95 % luottamusväli 0,66–0,56, kaksi tutkimusta), mutta aivastelu helpotti tilastollisesti merkitsevästi (SMD -0,44; 95 % luottamusväli -0,75 – -0,12, kaksi tutkimusta).

Tulehduskipulääkkeet helpottivat selvästi pääsärkyä (SMD -0,65; 95 % luottamusväli -0,97 – -0,32) ja lihas- ja nivelkipuja (SMD; -0,40 95 % luottamusväli -0,77 – -0,33), mutta eivät vaikuttaneet kurkkukipuun (SMD -0,01; 95 % luottamusväli -0,33 – 0,3).

Kahdessa tutkimuksessa lumeeseen verrattuna ei todettu tilastollisesti merkitsevää haittavaikutusten lisääntymistä (RR 2,94; 95 % luottamusväli 0,51–17,03). 3 tutkimuksessa raportoitiin maha-suolikanavan oireita, väsymystä, hypeaktiivisuutta, unettomuutta, kasvojen punastumista, pyörryttävää tunnetta ja suun kuivuutta. Haittavaikutukset eivät kuitenkaan eronneet ryhmien välillä merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Kim SY, Chang YJ, Cho HM ym. Non-steroidal anti-in...»1: Tutkimukseen osallistuvien määrä oli pieni. Tuloksia ei eritelty lääkekohtaisesti. Lääkeannokset erosivat Suomessa käytetyistä itsehoitoannoksista.

Kirjallisuutta

  1. Kim SY, Chang YJ, Cho HM ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2015;(9):CD006362 «PMID: 23733384»PubMed