Takaisin

Antasidi-alginaattiyhdistelmät lievittävät närästysoireita

Näytönastekatsaukset
Tuula Teinilä
30.3.2016

Näytön aste: C

Antasidi-alginaattiyhdistelmä ja vähäisessä määrin antasidi saattaa lievittää närästysoireita lumetta tehokkaammin.

Meta-analyysissä «Tran T, Lowry AM, El-Serag HB. Meta-analysis: the ...»1 selvitettiin itsehoidossa käytettävien H2-salpaajien, antasidien ja antasidi-alginaattiyhdistelmän tehoa aikuisilla (yli 19-vuotiailla), joilla on refluksitaudin oireita. Meta-analyysiin haettiin MEDLINEssa vuosina 1972–2005 julkaistut satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa verrattiin H2-salpaajien, antasidien ja antasidi-alginaattiyhdistelmän tehoa lumeeseen. Lisäksi meta-analyysiin haettiin tutkimuksia, joihin oli viitattu lähdeluetteloissa sekä ottamalla yhteyttä yhdysvaltalaisiin lääkevalmistajiin. Tulosmuuttujina oli närästysoireiden täydellinen tai riittävä helpottaminen, olon parantuminen ja antasidien käyttö lisälääkkeenä.

Meta-analyysiin sisällytettiin 4 tutkimusta, joissa verrattiin antasideja lumeeseen (hoito n = 578, lume n = 577) ja 4 tutkimusta, joissa verrattiin alginaatti-antasidiyhdistelmää lumeeseen (hoito n = 146, lume n = 138).

Alginaatti-antasidiyhdistelmä oli lumetta tehokkaampi subjektiivisessa parantumisessa 2 viikon hoidon jälkeen (3 tutkimusta; ABI = combined absolute benefit increase 26 %; 95 % luottamusväli 12–41 %, p < 0,0001), RBI = combined relative benefit increase 0,60; 95 % luottamusväli 0,25–0,91), NNT 4; 95 % luottamusväli 2–9). Pelkkä antasidi oli lumetta hieman tehokkaampi subjektiivisessa parantumisessa 2–4 viikon hoidon jälkeen (4 tutkimusta; ABI 8 %; 95 % luottamusväli 0–16 %, p = 0,06, RBI 0,11; 95 % luottamusväli 0,03–0,20, NNT 13; 95 % luottamusväli 6–250) ja ehkäisemässä lisäannoksien tarvetta (2 tutkimusta; OR 0,70; 95 % luottamusväli 0,59–0,84, p < 0,0001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Tran T, Lowry AM, El-Serag HB. Meta-analysis: the ...»1: Antasidi-alginaattiyhdistelmätutkimukset oli kaikki tehty samalla valmisteella. Potilasmäärät alginaatti-antasidiyhdistelmähoitoryhmissä olivat pieniä.

Kirjallisuutta

  1. Tran T, Lowry AM, El-Serag HB. Meta-analysis: the efficacy of over-the-counter gastro-oesophageal reflux disease therapies. Aliment Pharmacol Ther 2007;25:143-53 «PMID: 17229239»PubMed