Takaisin

Allergisten silmäoireiden hoito atselastiinilla

Näytönastekatsaukset
Leeni Tolvanen
30.3.2016

Näytön aste: B

Atselastiinisilmätipat ilmeisesti vähentävät allergisia silmäoireita ainakin lyhytaikaisessa käytössä.

Saksassa tehdyssä satunnaistetussa ja sokkoutetussa monikeskus- ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Giede C, Metzenauer P, Petzold U ym. Comparison of...»1 verrattiin atselastiinia sisältävien 0,05-prosenttisten silmätippojen tehoa ja turvallisuutta levokabastiinia sisältäviin 0,05-prosenttisiin silmätippoihin ja lumeeseen.

Tutkimukseen osallistui 307 henkilöä (184 naista ja 123 miestä, ikä 17–69 vuotta), joilla on ollut allergisia silmäoireita ainakin yhden vuoden ajan. Kaikkia tippoja käytettiin 1 tippa 2 kertaa päivässä 14 vuorokauden ajan. Jos silmäoireet olivat voimakkaita, tippoja sai käyttää 3–4 kertaa päivässä.

Tutkimukseen ei otettu raskaana olevia naisia, riittämätöntä raskauden ehkäisyä käyttäviä, piilolinssejä käyttäviä, lääkeaineille allergisia, silmä- tai allergialääkkeitä tai systeemistä kortikosteroidia käyttäviä.

Tutkittavat arvioivat silmien ärsytysoireita Main Eye Score (kutina, sidekalvon punoitus ja vuotaminen) 4 pisteen taulukolla (0 = ei lainkaan oireita – 4 = vaikeat oireet). Tutkijat arvioivat lisäksi viittä oiretta Total Eye Scorella: silmäluomien turvotus, valonarkuus, arkuus tai kipu, roskan tunne, yhteen liimautuneet silmäluomet.

Teho- ja turvallisuusmuuttujia arvioitiin tutkimuksen päivinä 3, 7 ja 14 käynneillä tutkijoiden luona. Lähtötasopisteet (Total Eye Score, kokonaispisteiden keskiarvo ± SD) oli atselastiiniryhmässä 14,2 ± 3,3, levokabastiiniryhmässä 14,5 ± 3,5 ja lumeryhmässä 14,3 ± 3,9. Kolmantena päivänä pisteet olivat vähentyneet seuraavasti: -7,5 (± 4,9) (p < 0,05), -6,6 (± 5,3) ja -5,8 (± 5,1).Seitsemäntenä päivänä vastaavat luvut olivat -8,7 (± 5,1), -8,6 (± 5,5) ja -6,8 (± 5,4) ja 14. päivän kohdalla -9,5 (± 4,8), -9,2 (± 5,8) ja -7,9 (± 5,7).

Molemmat lääketipat lievittivät silmäoireita yhtä tehokkaasti mutta atselastiinilla saatiin nopeampi vaikutus oireisiin. Atselastiini oli merkitsevästi tehokkaampi kuin lumelääke lievittämään silmien ärsytysoireita koko tutkimuksen ajan. Levokabastiini oli taas merkitsevästi tehokkaampi kuin lume ainoastaan tutkimuksen 7. päivänä. Hoitojakson lopuksi tutkijat tekivät kokonaisarvioinnin hoidon tehosta. Hoito arvioitiin erittäin hyväksi tai hyväksi 66,3 % atselastiini-, 62,6 % levokabastiini- ja 54,5 % lumeryhmässä. Haittavaikutukset olivat vähäisiä kaikissa ryhmissä. Silmien ärsytys ja epämiellyttävä maku olivat haittavaikutuksista yleisimpiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Giede C, Metzenauer P, Petzold U ym. Comparison of azelastine eye drops with levocabastine eye drops in the treatment of seasonal allergic conjunctivitis. Curr Med Res Opin 2000;16:153-63 «PMID: 11191004»PubMed