Takaisin

Emättimen hiivan systeeminen tai paikallishoito

Näytönastekatsaukset
Virve Mikkonen
30.3.2016

Näytön aste: B

Paikallishoito ja systeeminen hoito ovat ilmeisesti yhtä tehokkaita emättimen hiivatulehduksen hoidossa.

Cochrane-katsauksen «Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M ym. Oral versus in...»1, «»1 tavoitteena oli verrata paikallisesti annosteltujen imidatsoli- ja triatsolijohdosten tehoa systeemiseen annosteluun emättimen komplisoitumattoman hiivatulehduksen hoidossa. Lisäksi arvioitiin näiden lääkkeiden turvallisuutta ja potilaiden tyytyväisyyttä lääkemuotoon. Kirjallisuushaut oli tehty vuosilta 1980–2000 tietokannoista Cochrane, Medline, Embase ja STD, ja päivitetty haku tehtiin vuosilta 2000–2006 tietokannoista Central, Pubmed, Embase ja Cochrane STD. Sisäänottokriteereinä oli satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset millä kielellä tahansa. Tutkimuksessa täytyi verrata vähintään yhtä systeemistä ja paikallista lääkettä. Tutkimukseen osallistujien tuli olla 16-vuotiaita tai vanhempia, ja heillä tuli olla oli laboratoriokokeella todettu komplisoitumaton emättimen hiivatulehdus. Tutkimuksista pois suljettiin osallistujat, joilla oli HIV, immuunipuutossairaus, diabetes sekä raskaana olevat ja imettävät. Katsaukseen valittiin 19 tutkimusta.

Jälkiseuranta jaettiin kahteen ajanjaksoon: lyhyt 5–15 päivää ja pitkä 2–12 viikkoa. Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli kliininen paraneminen. Toissijaisia lopputulosmuuttujia olivat mykologinen paraneminen, hoidon turvallisuus, potilaiden tyytyväisyys ja kustannusvaikuttavuus.

Tutkimuksissa oli verrattu valmisteita seuraavasti (taulukko «Emättimen hiivatulehduksen erilaisia hoitoja vertailevien tutkimusten tuloksia muokattuna lähteestä . Taulukossa on esitetty yksityiskohtaisemmin Suomessa myynnissä olevat valmisteet (3.11.2015)....»1)

 • yksilöllinen systeeminen lääke yhdessä paikallisen lääkkeen kanssa
 • yksi annos systeemistä lääkettä yhdistettynä yhteen annokseen paikallisesti annosteltavaa lääkkettä
 • yksi annos systeemistä lääkettä yhdistettynä useaan annokseen paikallisesti annosteltavaa lääkkettä.

Verrattaessa paikallista ja systeemistä hoitoa emättimen hiivan hoidossa oli lyhytkestoisessa jälkiseurannassa paranemisen OR 0,94 (95 % luottamusväli 0,75–1,17) ja pitkäkestoisessa OR 1,07 (0,82–1,41). Mykologisessa paranemisessa oli lyhytkestoisessa jälkiseurannassa OR 1,15 (0,94–1,42). Tilastollisesti merkittävä ero todettiin mykologisessa paranemisessa pitkäkestoisessa jälkiseurannassa systeemisen hoidon eduksi OR 1,29 (1,05–1,60). On kuitenkin huomioitava, että tuloksen kliininen merkitys on epävarma.

Haittavaikutuksia oli raportoitu harvoin, 13 tutkimuksessa. Paikallishoidossa haittoja olivat limakalvojen ärsytys, kuumotus ja kutina. Systeemisen hoidon osalta haittavaikutuksina raportoitiin mahan ja suoliston oireita sekä päänsärkyä. Naisten tyytyväisyyttä hoitoon oli huonosti raportoitu. Merkittäviä johtopäätöksiä ei voitu tehdä myöskään turvallisuuteen liittyen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
Taulukko 1. Emättimen hiivatulehduksen erilaisia hoitoja vertailevien tutkimusten tuloksia muokattuna lähteestä «Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M ym. Oral versus in...»1. Taulukossa on esitetty yksityiskohtaisemmin Suomessa myynnissä olevat valmisteet (3.11.2015).
Lopputulos
Vertailtavat lääkkeet
Tutkimusten määrä Osallistujien määrä OR
(95 % luottamusväli)
Verrataan systeemistä hoitoa paikalliseen hoitoon (RCT)
Kliininen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 12 1 773 0,94
(0,75–1,17)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
6 1 055 0,88
(0,66–1,16)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
1 93 1,23
(0,45–3,42)
Kliininen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 9 1 308 1,07
(0,82–1,41)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
5 910 1,03
(0,75–1,41)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
1 93 1,54
(0,51–4,66)
Mykologinen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 19 2 579 1,15
(0,94–1,42)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
8 1 015 1,31
(1,00–1,71)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
2 194 0,72
(0,37–1,40)
Verrataan systeemistä hoitoa paikalliseen hoitoon (ei satunnaistettuja tutkimuksia)
Kliininen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 11 1 855 0,91
(0,74–1,11)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
5 1 047 0,76
(0,59–0,99)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
1 99 0,71
(0,28–1,76)
Kliininen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 8 1 445 1,08
(0,86–1,34)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
4 934 0,99
(0,76–1,30)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
1 99 0,77
(0,30–1,99)
Mykologinen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 16 2 383 1,10
(0,79–1,53)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
10 1 631 1,00
(0,70–1,43)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
2 224 0,65
(0,14–2,89)
Mykologinen paraneminen pitkäkestoisessa seurannassa 11 1 453 1,37
(0,98–1,91)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
6 817 1,46
(0,95–2,24)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
2 224 0,73
(0,26–2,02)
Verrataan yhtä annosta systeemistä lääkettä yhteen annokseen paikallista lääkettä
Kliininen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 6 1 044 0,79
(0,59–1,06)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
3 585 0,74
(0,52–1,06)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
1 93 1,23
(0,45–3,42)
Kliininen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 4 742 1,16
(0,80–1,67)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
2 472 1,13
(0,74–1,73)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
1 93 1,54
(0,51–4,66)
Mykologinen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 7 971 1,14
(0,81–1,60)
 • Flukonatsoli vs klotrimatsoli
5 648 0,93
(0,62–1,39)
 • Flukonatsoli vs mikonatsoli
1 93 1,75
(0,15–20,00)
Verrataan yhtä annosta systeemistä lääkettä kolmen päivän paikalliseen hoitoon
Mykologinen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 3 534 1,05
(0,67–1,65)
Mykologinen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 3 509 1,19
(0,82–1,73)
Verrataan yhtä annosta systeemistä lääkettä 6–7 päivän paikalliseen hoitoon
Kliininen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 2 285 1,38
(0,80–2,37)
Kliininen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 2 266 0,99
(0,54–1,83)
Mykologinen paraneminen lyhytkestoisessa jälkiseurannassa 3 385 1,27
(0,79–2,06)
Mykologinen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 3 366 1,36
(0,88–2,10)
Verrataan flukonatsolia klotrimatsoliin
Kliininen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 5 910 1,03
(0,75–1,41)
Mykologinen paraneminen pitkäkestoisessa jälkiseurannassa 8 1 015 1,31
(1,00–1,71)

Kommentit

Suomessa on itsehoidossa käytössä oraalisesti flukonatsoli 150 mg:n kapseli sekä emätinpuikkoina klotrimatsoli 500 mg ja 200 mg, mikonatsoli 400 mg ja valikoimista poistumassa oleva tiokonatsoli 100 mg emätinpuikko sekä emätinvoiteena klotrimatsoli 20 mg/g.

Kirjallisuutta

 1. Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M ym. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD002845 «PMID: 17943774»PubMed