Takaisin

Loperamidi akuutin ripulin itselääkityksenä

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
30.3.2016

Näytön aste: A

Loperamidi lyhentää akuutin ripulin kestoa.

Britannialaisessa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Hughes IW. First-line treatment in acute non-dysen...»1 verrattiin loperamidia (1 mg), loperamidia (2 mg) ja lumelääkehoitoa akuutin ripulin hoidossa.

Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli ripulioireiden loppuminen, joka molemmissa loperamidiryhmissä tapahtui nopeammin kuin lumeryhmässä (24 vs 45 tuntia). Loperamidin haittavaikutuksena esiintyi ummetusta, joka oli 1 mg:n annoksella vähäisempää kuin 2 mg:n annoksella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Hollantilaisessa lumekontrolloidussa satunnaistetussa tutkimuksessa «Dreverman JW, Van der Poel AJ. Loperamide oxide in...»2 verrattiin loperamidioksidin (joka metaboloituu loperamidiksi suoliston anaerobisen bakteeriflooran vaikutuksesta) tehoa akuutin ripulin oireiden lyhentämissä. Yhteensä 242 potilasta satunnaistettiin saamaan tutkimuslääkettä annoksella 0,5 mg, 1 mg tai lumelääkettä.

Ripulin kesto oli tilastollisesti merkitsevästi lyhempi molemmissa loperamidioksidiryhmissä lumeryhmään verrattuna. Potilaiden arvioinnin mukaan kuitenkin vain loperamidioksidiannos 1 mg koettiin paremmaksi hoidoksi kuin lumelääke. Koettuja haittavaikutuksia esiintyi loperamidioksidiryhmissä vähemmän kuin lumeryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Dettmer A. Loperamide oxide in the treatment of ac...»3 verrattiin 230 aikuisen akuutin ripulin hoidossa loperamidia annoksella 1 mg ja 2 mg lumelääkkeeseen. Lääke otettiin aina ripuliulosteen jälkeen, kuitenkin korkeintaan 8 tablettia päivässä. Ensisijainen lopputulosmuuttuja oli ripulioireiden päättyminen, jonka mediaani 1 mg:n loperamidiryhmässä oli 27 tuntia 55 minuuttia, 2 mg:n loperamidiryhmässä 25 tuntia ja lumelääkeryhmässä 40 tuntia 35 minuuttia (p < 0,05). Ummetusta tai muita haittavaikutusoireita ei esiintynyt loperamidiryhmissä lumeryhmää useammin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Dreverman JW, Van der Poel AJ. Loperamide oxide in...»2: Loperamidioksidia ei ole Suomessa myynnissä

Yleiskommentti: Satojen ihmisten potilasmäärillä suoritetuilla RCT-tutkimuksilla ei ole mahdollista sulkea pois harvinaisten, vakavien haittavaikutusten esiintymistä.

Kirjallisuutta

  1. Hughes IW. First-line treatment in acute non-dysenteric diarrhoea: clinical comparison of loperamide oxide, loperamide and placebo. UK Janssen Research Group of General Practitioners. Br J Clin Pract 1995;49:181-5 «PMID: 7547157»PubMed
  2. Dreverman JW, Van der Poel AJ. Loperamide oxide in acute diarrhoea: a double-blind, placebo-controlled trial. The Dutch Diarrhoea Trialists Group. Aliment Pharmacol Ther 1995;9:441-6 «PMID: 8527621»PubMed
  3. Dettmer A. Loperamide oxide in the treatment of acute diarrhea in adults. Clin Ther 1994;16:972-80 «PMID: 7697694»PubMed