Takaisin

Kosteusvaurion korjaaminen työpaikalla ja hengitystieoireet

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen, Paula Kauppi ja Kirsi Karvala
12.9.2016

Näytön aste: C

Työpaikan kosteusvaurioiden korjaaminen saattaa vähentää työntekijöiden hengitystieoireita.

Cochrane-katsaukseen «Sauni R, Verbeek JH, Uitti J ym. Remediating build...»1 etsittiin kattavasti useista tietokannoista satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, klusterisatunnaistettuja tutkimuksia, katkaistuja aikasarjatutkimuksia (interrupted time series studies) ja kontrolloituja ennen-jälkeen seurantatutkimuksia.

Katsaukseen hyväksyttiin 12 tutkimusta (8 028 tutkittavaa): 2 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (294 tutkittavaa), 1 cRCT (4 407 tutkittavaa) ja 9 kontrolloitua seurantatutkimusta (3 327 tutkittavaa). Interventiot vaihtelivat perusteellisesta korjauksesta siivoukseen.

Yhdessä Cochrane-katsauksen sisältämässä kontrolloidussa ennen ja jälkeen asetelmalla tehdyssä tutkimuksessa astman kaltaisten oireiden (ainakin kaksi kolmesta: yskä, vinkuminen, hengitysvaikeus) esiintyvyys ennen työpaikan korjausta oli verrokkityöpaikkaan nähden korkeampi (OR 3,71; 95 % luottamusväli 2,16–6,37) ja korjauksen jälkeen sama kuin verrokkityöpaikalla (OR 1,30; 95 % luottamusväli 0,72–2,35). Vastaava väheneminen tapahtui rakennukseen liittyvien oireissa (ainakin kolme viidestä: nenä-, kurkku-, silmä-, neuropsykologiset ja päänsärkyoireet) verrattuna kontrollityöpaikkaan ennen korjausta OR 5,33 (95 % luottamusväli 3,03–9,35) ja korjauksen jälkeen OR 1,37 (95 % luottamusväli 0,73–2,54).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimusasetelmaan liittyy merkittäviä harhan mahdollisuuksia. Yksi tutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Sauni R, Verbeek JH, Uitti J ym. Remediating buildings damaged by dampness and mould for preventing or reducing respiratory tract symptoms, infections and asthma. Cochrane Database Syst Rev 2015;2:CD007897 «PMID: 25715323»PubMed