Takaisin

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas ja herkistyminen yleisimmille ilman allergeeneille

Näytönastekatsaukset
Paula Kauppi ja Kirsi Karvala
12.9.2016

Näytön aste: A

Suurin osa homemikrobeille herkistyneistä on laajemmin atooppisia eli herkistyneitä myös yleisimmille ilman allergeeneille.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Reijula K, Leino M, Mussalo-Rauhamaa H ym. IgE-med...»1 selvitettiin herkistymistä C. herbarumille ja A. alternatalle ihopistokokein ja silmäaltistuksin. Ihopistokokeet C. herbarumille tehtiin 6 376 potilaalle ja näistä A. alternatalle 1 504 potilaalle; kaikki potilaat tulivat mahdollisen allergian tutkimukseen tulevia potilaita. Vain 2,8 % oli ihopistokoepositiivisia A. alternatalle ja 2,7 % C. herbarumille; 40 potilasta oli ihopistotestipositiivisia jommallekummalle homeelle. Näistä vain 7 potilaalla silmän sidekalvon altistus oli positiivinen. Ihotestipositiiviset olivat yleensä moniherkistyneitä. IgE-välitteinen herkistyminen homeille oli vähäistä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa tutkimuksessa «Korhonen K, Mähönen S, Hyvärinen A ym. Skin test r...»2 4 % 115 tutkitusta 1–6-vuotiaasta lapsesta, joilla oli vastikään todettu astma, oli ihopistokoepositiivinen vähintään yhdelle homemikrobille. Kaikki nämä lapset olivat myös muutoin atooppisia (ihopistokoe positiivinen eläin- tai siitepölylle tai molemmille). Aspergillus fumigatus, Botrytis cinerea ja Cladosporium herbarum olivat tavallisimmat allergeenit homemikrobeista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisilla koululaisilla (7–13-vuotiaita) tehdyssä tutkimuksessa «Immonen J, Meklin T, Taskinen T ym. Skin-prick tes...»3 selvitettiin 144 oppilaan herkistymistä homemikrobeille 3 vuoden seurantatutkimuksessa (ihopistokokeet vuosina 1996 ja 1999). 4 % oppilaista oli ihopistokoepositiivisia jollekin tutkituista homemikrobeista 1999. Seuranta-aikana ihoherkistyminen homemikrobeille oli kehittynyt 5 oppilaalle ja hävinnyt 2 oppilaalta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Beezhold DH, Green BJ, Blachere FM ym. Prevalence ...»4 (Länsi-Virginia) selvitettiin IgE-vasta-aineiden esiintyvyyttä sisäilman kosteusvauriomikrobeille atoopikoilla. 102 allergista astmaa tai riniittiä sairastavalle potilaalle tehtiin perussarjan ihopistokokeiden lisäksi immunoblot ja prick-testi 6 sisäilman kosteusvauriomikrobille. 68 % oli prick-positiivisia, ja yleisimmät positiiviset olivat pölypunkki, kissa ja heinät (vernal grass, short ragweed). 21 %:lla tutkittavista oli positiivinen ihopistokoe vähintään yhdelle kosteusvauriomikrobille. Tässä erityisesti huomio kiinnittyi prick-positiivisuuteen niille kosteusvauriomikrobeille, jotka eivät yleensä sisälly tavanomaisiin ihopistokokeisiin, kuten Trichoderma viride (positiivisia 6 %), Chaetomium globosum (7 %), Paecilomyces variotiin (7 %) ja Acremonium strictum (6 %). Sisäilman tai kosteusvaurion mikrobien ihotestausta pidettiin todennäköisesti hyödyllisenä diagnostiikan apuvälineenä, mutta ristireaktioita voi olla muihin ympäristön homeisiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Reijula K, Leino M, Mussalo-Rauhamaa H ym. IgE-mediated allergy to fungal allergens in Finland with special reference to Alternaria alternata and Cladosporium herbarum. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;91:280-7 «PMID: 14533661»PubMed
 2. Korhonen K, Mähönen S, Hyvärinen A ym. Skin test reactivity to molds in pre-school children with newly diagnosed asthma. Pediatr Int 2006;48:577-81 «PMID: 17168977»PubMed
 3. Immonen J, Meklin T, Taskinen T ym. Skin-prick test findings in students from moisture- and mould-damaged schools: a 3-year follow-up study. Pediatr Allergy Immunol 2001;12:87-94 «PMID: 11338292»PubMed
 4. Beezhold DH, Green BJ, Blachere FM ym. Prevalence of allergic sensitization to indoor fungi in West Virginia. Allergy Asthma Proc 2008;29:29-34 «PMID: 18302835»PubMed