Takaisin

Kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan IgG-vasta-ainemääritykset

Näytönastekatsaukset
Paula Kauppi ja Kirsi Karvala
12.9.2016

Näytön aste: B

IgG-vasta-ainemäärityksistä ei ole hyötyä astmadiagnostiikassa eikä ilmeisesti myöskään altistumisen arviossa.

Suomalaisessa tutkimuksessa «Jaakkola MS, Laitinen S, Piipari R ym. Immunoglobu...»2 mitattiin populaatiopohjaisessa tapaus-verrokkiotoksessa IgG-vasta-aineita seuraaville homeille: Aspergillus fumigatus, A. versicolor, Cladosporium cladosporioides, Fusarium oxysporum, Sporobolomyces salminocolor, Stachybotrus chartarum, Strreptomyces albus ja Trichoderma citrinoviride. Tapaukset olivat äskettäin astmadiagnoosin saaneita (n = 521), ja verrokit olivat satunnaisotannalla valittuja 21–63-vuotiaita (n = 932). Tässä IgG-luokan vasta-aineet olivat korkeammat T. citrinoviride mikrobille astmapotilailla, mutta muiden mikrobien välillä merkitsevää eroa ei ollut.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisilla koululaisilla (7–13-vuotiaita) tehdyssä tutkimuksessa «Immonen J, Laitinen S, Taskinen T ym. Mould-specif...»3 selvitettiin IgG-vasta-ainetuloksia homemikrobeille 3 vuoden seurantatutkimuksessa (IgG-vasta-aineet 24 homemikrobille: 212 oppilaasta vuonna 1996 ja 121 oppilaasta vuonna 1999). IgG-vasta-ainetulokset eivät assosioituneet home- tai kosteusvaurioaltistumiseen koulussa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

IgG-vasta-aineita 24 homemikrobille tutkittiin «Taskinen TM, Laitinen S, Nevalainen A ym. Immunogl...»4 93 oppilaalta, jotka kävivät koulua kosteusvaurioituneessa rakennuksessa ja 33 oppilaalta, joiden koulu oli hyväkuntoinen. Kosteusvaurioituneessa tai hyväkuntoisessa koulussa opiskelevien välillä ei ollut eroa IgG-vasta-ainetasoissa. IgG-vasta-aineet eivät myöskään assosioituneet astmaan, hengityksen vinkumiseen tai yskäoireisiin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä suomalaisessa tutkimuksessa «Hyvärinen A, Husman T, Laitinen S ym. Microbial ex...»5 selvitettiin IgG-vasta-aineita 24 homemikrobille 181 koululaisella kahdesta eri koulusta, joista toinen oli kosteusvaurioitunut ja toinen koulu toimi kontrollina. Tutkimuksessa etsittiin assosiaatiota IgG-vasta-ainetason ja oireiden (astma, hengityksen vinkuminen ja yskä) välillä. Vaikka kohonnut IgG-taso Penicillium notatumille assosioitui koulun kosteusvaurioon, niin kokonaisuudessaan IgG-tasot eivät assosioituneet koulujen kosteusvauriomikrobilöydöksiin. Tämän perusteella arvioitiin, ettei IgG-vasta-aineiden käyttö sovellu rutiinimenetelmäksi kosteus- ja homevauriolle altistumisen arvioon.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Norjalaisessa tutkimuksessa «Rydjord B, Hetland G, Wiker HG. Immunoglobulin G a...»1 katsottiin IgG-luokan vasta-aineita homeille (Aspergillus versicolor, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Stachybotrus chartarum ja Fusarium oxysporum) verenluovuttajien näytteistä (N = 106). IgG-vasta-aineet P. chrysogenumille, C. herbarumille ja S. chartarumille korreloivat korreloivat keskenään.

IgG-luokan vaste A. versicolorille oli voimakkaampi kuin muille homemikrobeille, ja tämän vuoksi tutkittiin vielä 996 verenluovuttajan näytettä lisää (IgG-A. versicolor). Naisten vasta-ainetasot olivat korkeampia kuin miesten. IgG-vasta-aineet A. versicolorille muodostivat kaksihuippuisen jakauman, ja 12,5 %:lla arvioitiin olevan positiivinen ja poikkeava vasta-ainetulos altistumiselle. Tämän perusteella arvioitiin terveen väestön merkitsevän altistumisen aiheuttaman IgG-vasta-ainerajan olevan keskiarvo + 1 SD.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Toisessa niin ikään norjalaisessa tutkimuksessa «Rydjord B, Marton JH, Strømsnes H ym. Mould-specif...»6 tutkittiin kyselyllä 3 713 lapsen (9–11-vuotiaita) hengitystieoireita ja kodin mahdollista kosteusvauriota. Jatkotutkimukseen otettiin tapaus-verrokkiasetelmalla 100 lasta, joilla oli ollut hengityksen vinkumista ja 100 verrokkia (ei oireita), jotka tutkittiin tarkemmin. Näiden lasten koti tarkastettiin, haastateltiin vanhemmat, tutkittiin S-IgE, Phadiatop ja antigeenispesifiset IgE- ja IgG-vasta-aineet (A. versicolor, P chrysogenum, C. herbarum sekä ImmunoCap( että virtaussytometrinen menetelmä). Näkyvä kosteusvaurio lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana osoittautui riskitekijäksi sekä astman että hengityksen vinkumisen osalta. Kyselyn ja haastattelun välinen korrelaatio altistumisen osalta oli heikko. Ainoastaan virtaussytometrisella menetelmällä tutkituissa IgG-vasta-aineissa havaittiin korrelaatiota altistumisen osalta (P chrysogenum, C. herbarum). IgG-vasta-aineet eivät korreloineet oireisiin. IgE-vasta-aineita löytyi 3,7 %:lta C. herbarumia kohtaan, 2,6 %:lla P chrysogenumille ja 0,5 %:lla A. versicolorille. Kaikki nämä lapset olivat myös Phadiatop-testipositiivisia sopien polysensitisaatioon.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjoittajien kommentit: IgG-luokan vasta-aineiden käyttäminen alveoliittidiagnostiikan tukena on oppikirjatasoista tietoa. Tässä oli katsottu yleisemmin kosteusvaurioaltistumista, joka altistumisena on yleensä vähäisempää kuin alveoliittipotilailla.

Kirjallisuutta

 1. Rydjord B, Hetland G, Wiker HG. Immunoglobulin G antibodies against environmental moulds in a Norwegian healthy population shows a bimodal distribution for Aspergillus versicolor. Scand J Immunol 2005;62:281-8 «PMID: 16179015»PubMed
 2. Jaakkola MS, Laitinen S, Piipari R ym. Immunoglobulin G antibodies against indoor dampness-related microbes and adult-onset asthma: a population-based incident case-control study. Clin Exp Immunol 2002;129:107-12 «PMID: 12100029»PubMed
 3. Immonen J, Laitinen S, Taskinen T ym. Mould-specific immunoglobulin G antibodies in students from moisture- and mould-damaged schools: a 3-year follow-up study. Pediatr Allergy Immunol 2002;13:125-8 «PMID: 12000485»PubMed
 4. Taskinen TM, Laitinen S, Nevalainen A ym. Immunoglobulin G antibodies to moulds in school-children from moisture problem schools. Allergy 2002;57:9-16 «PMID: 11991303»PubMed
 5. Hyvärinen A, Husman T, Laitinen S ym. Microbial exposure and mold-specific serum IgG levels among children with respiratory symptoms in 2 school buildings. Arch Environ Health 2003;58:275-83 «PMID: 14738273»PubMed
 6. Rydjord B, Marton JH, Strømsnes H ym. Mould-specific immunoglobulin antibodies quantified by flow cytometry reflect mould exposure in Norwegian children. Clin Exp Allergy 2008;38:430-7 «PMID: 18167125»PubMed