Takaisin

Kosteusvaurion korjaaminen asunnossa ja ala- ja ylähengitystieinfektiot

Näytönastekatsaukset
Paula Kauppi, Kirsi Karvala ja Jorma Komulainen
12.9.2016

Näytön aste: C

Asunnon kosteusvaurion korjaaminen saattaa vähentää ylä- ja alahengitystieinfektioita aikuisilla.

Cochrane-katsaukseen «Sauni R, Verbeek JH, Uitti J ym. Remediating build...»1 sisältyneen kahden laadukkaan RCT-tutkimuksen perusteella asunnon kosteusvaurion korjaaminen vähensi 12 kuukauden seurannassa riniitin ja flunssan esiintyvyyttä (OR 0,57; 95 % luottamusväli 0,49–0,66) ja yhden RCT-tutkimuksen perusteella rinokonjunktiviitin esiintyvyyttä (OR 0,36; 95 % luottamusväli 0,15–0,87). Yhden tutkimuksen tulosten perusteella 6 kuukauden seurannassa riniitin (OR 0,58; 95 % luottamusväli 0,23–1,44) ja rinokonjunktiviitin (OR 0,36; 95 % luottamusväli 0,13–1,01) esiintyvyydessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

Kontrolloidulla ennen ja jälkeen -asetelmalla tehdyssä tutkimuksessa saatiin vastaava tulos. Ennen asunnon korjausta tutkimushenkilöillä oli enemmän alahengitystieinfektioita kuin vertailuasunnoissa asuvilla (OR 18,7; 95 % luottamusväli 2,3–150,5), kun 12 kuukautta korjausten jälkeen eroa ryhmien välillä ei ollut (OR 1,88; 95 % luottamusväli 0,50–7,10).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti

«Sauni R, Verbeek JH, Uitti J ym. Remediating build...»1: Riniitin ja rinokonjunktiviitin luokittelu hengitystieinfektioiksi oli epäselvää.

Kirjallisuutta

  1. Sauni R, Verbeek JH, Uitti J ym. Remediating buildings damaged by dampness and mould for preventing or reducing respiratory tract symptoms, infections and asthma. Cochrane Database Syst Rev 2015;(2):CD007897 «PMID: 25715323»PubMed