Takaisin

Yläraajan mielikuvaharjoittelu aivoverenkiertohäiriön subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa

Näytönastekatsaukset
Sinikka Hiekkala
3.6.2016

Näytön aste: B

Mielikuvaharjoittelu ilmeisesti lisää aivoverenkiertohäiriön sairastaneen yläraajan motorista toipumista subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa.

Tutkimus «Kho AY, Liu KP, Chung RC. Meta-analysis on the eff...»1: mielikuvaharjoittelu, systemaattinen katsaus ja meta-analyysi 2014

Mielikuvaharjoittelun yhteydessä henkilö käy läpi toiminnon suorittamisen mielessään. Mielikuvaharjoittelu ei sisällä liikettä, mutta sitä voi usein seurata varsinainen harjoite.

Kho ym. «Kho AY, Liu KP, Chung RC. Meta-analysis on the eff...»1 tutkivat mielikuvaharjoittelun vaikutuksia pareettisen yläraajan toipumiseen aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Tutkimukseen valikoitui 5 RCT- ja 1 CT-tutkimus (kontrolloitu tutkimus) joulukuun loppuun 2012 haetusta aineistosta.

4 RCT-tutkimusta (83 tutkittavaa) osoitti, että mielikuvaharjoittelu tuottaa positiiviset tulokset, meta-analyysi ARAT-testillä (Aciton Research Arm Test) näytti yhteisvaikutuksen: 6,39; 95 % luottamusväli: 4,47–8,31; Z = 6,53; P < 0,001, fixed effects model. Näissä 4 tutkimuksessa aika sairastumisesta oli subakuutista useampaan vuoteen.

Samoista tutkimuksista 3 (72 tutkittavaa) oli raportoitu FMA-UE-testillä (Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity); niissä yhteisvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä: 3,31; 95 % luottamusväli -3,97–10,58; Z = 0,89; p = 0,37, random effects model.

Useimmiten mielikuvaharjoittelu sisälsi muussa harjoittelussa tehtyjen liikkeiden mielikuvaharjoittelua videon avulla, ja harjoittelua toteutettiin 6–12 viikon jakson aikana 180–1 800 minuuttia.

Kirjoittajat esittivät johtopäätöksinään mielikuvaharjoittelun ilmeisesti lisäävän yläraajan motorista toipumista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kho AY, Liu KP, Chung RC. Meta-analysis on the effect of mental imagery on motor recovery of the hemiplegic upper extremity function. Aust Occup Ther J 2014;61:38-48 «PMID: 24138081»PubMed