Takaisin

Videopelit yläraajakuntoutuksessa aivoverenkiertohäiriön subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa

Näytönastekatsaukset
Sinikka Hiekkala
3.6.2016

Näytön aste: C

Videopelaaminen saattaa edistää yläraajan toimintaa aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla subakuutissa ja kroonisessa vaiheessa.

Videopelien käyttö kuntoutuksessa on syntynyt ajatuksesta etsiä uusia keinoja kuntoutuksen toistomäärien saavuttamiseksi lisäkuormittamatta sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Pietrzak ym. «Pietrzak E, Cotea C, Pullman S. Using commercial v...»1tutkivat kaupallisesti saatavia ja suoraan hyllyltä ostettavia videopelejä yläraajan kuntoutukseen AVH:n sairastaneilla. Katsaukseen valittiin 6 kokotekstiartikkelia ja 7 abstraktia. Tutkimukset olivat pieniä (yhteensä 195 koehenkilöä), ja vain 3 oli RCT-tutkimuksia (Yawuzer ym. 2008, Saposnik ym. 2010, Manlapaz ym. 2010). 4 tutkimuksessa koehenkilöt olivat subakuutissa ja 4 kroonisessa vaiheessa, kun 4 tutkimuksessa oli molempia. 1 tutkimuksessa sairastumisaikaa ei raportoitu.

Tutkitut pelit olivat Nintendo Wii (10 tutkimusta), EyeToy PlayStation (2 tutkimusta) ja CyWee Z (1 tutkimusta). Nintendo Wii ilmeisesti hyödyttää kuntoutujia eniten edistyksen näkyessä yläraajan liikkuvuudessa, käden motoriikassa, puristusvoimassa ja taitavuudessa. Tulokset pysyivät seurantakäynneillä, jotka tehtiin 1, 2 ja 3 kuukauden kohdilla.

3 tutkimuksessa kymmenestä oli käsitelty turvallisuutta. Näistä kahdessa raportoitiin, ettei haittavaikutuksia ollut ja yhdessä raportoitiin lievää koettua kipua 3/96 harjoituskerralla.

Kirjoittajat esittivät johtopäätöksinään, että näyttö videopelien vaikutuksista on erittäin niukkaa, mutta videopeleillä harjoittelussa on mahdollisuuksia niiden helpon saatavuuden ansiosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimus «Thomson K, Pollock A, Bugge C ym. Commercial gamin...»2: Videopelit, systemaattinen katsaus 2014

Thomson ym. «Thomson K, Pollock A, Bugge C ym. Commercial gamin...»2 tutkivat, kuinka pelejä käytetään, millaisia kokemuksia pelaamisesta on kuntoutuksessa ja mitä vaikutuksia pelaamisella on. Tutkimuksia joulukuun loppuun 2013 mennessä valikoitui 19 (215 koehenkilöä). Tutkimukset olivat tyypillisesti pieniä toteutettavuustutkimuksia (feasibility) vaihtelevilla tutkimusasetelmilla, mikä rajoitti johtopäätösten tekoa, mutta mukana oli myös samat 3 RCT-tutkimusta kuin Pietrzakin ym. (2014) katsauksessa.

Kun tarkasteltiin erikseen näitä RCT-tutkimuksia, itsenäinen selviytyminen edistyi enemmän videopelaamisella kuin kontrolli-interventiolla (Yavuzer ym. 2008, n = 20, p = 0,018, FIM keskiarvoero 3,7; SD 0,1–3,7). Yläraajan toiminnan edistymisessä ei ollut eroa videopelaamisen ja kontrolli-intervention välillä (Saposnik ym. 2010, n = 22, WMFT keskiarvoero -7,4, luottamusväli -14,5 – -0,2; Manlapaz ym. 2009, n = 16, Motor Assessment Scale, p = 0,07). Yläraajan liikkeissä tutkimustulokset olivat ristiriitaisia (Yavuzer ym. 2008, n = 20, Brunstrom UE, p = 0,28; Saposnik ym. 2010, n = 22, puristusvoima keskiarvoero 1,9, luottamusväli -2,5–6,2; Manlapaz ym. 2009, n = 16, p = 0,027, Fugl-Meyer keskiarvoero 3, luottamusväli 1,41–1,85).

Katsauksen synteesin mukaan useimmat potilaat nauttivat pelien pelaamisesta ja voivat pelata 180 minuuttia viikossa (30–60 minuuttia kerrallaan 3–5 kertaa viikossa) ilman merkittäviä haittavaikutuksia. Pelaamisella on trendi edistää yläraajan toimintaa ja liikkeitä. Muutamassa tutkimuksessa tarkasteltiin päivittäisissä toiminnoissa edistymistä tai käyttökokemuksia.

Kirjoittajat esittivät johtopäätöksinään, että kaupalliset pelit saattaisivat tarjota runsaita toistoja yläraajan harjoitteluun, mutta näyttö on toistaiseksi riittämätöntä yleisiin johtopäätöksiin pelaamisen mahdollisista myönteisistä vaikutuksista AVH:n sairastaneilla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Pietrzak E, Cotea C, Pullman S. Using commercial video games for upper limb stroke rehabilitation: is this the way of the future? Top Stroke Rehabil 2014;21:152-62 «PMID: 24710975»PubMed
  2. Thomson K, Pollock A, Bugge C ym. Commercial gaming devices for stroke upper limb rehabilitation: a systematic review. Int J Stroke 2014;9:479-88 «PMID: 24661797»PubMed