Takaisin

Atomoksetiini ADHD:n hoidossa aikuisilla

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
24.1.2017

Näytön aste: B

Atomoksetiini ilmeisesti vähentää ADHD-oireita aikuisilla 6 kuukauden hoidossa.

Meta-analyysiin «Asherson P, Bushe C, Saylor K ym. Efficacy of atom...»1 sisältyi 3 satunnaistettua kontrolloitua faasi III -tutkimusta, joissa tutkittiin atomoksetiinin tehoa lumelääkkeeseen verrattuna aikuisten ADHD-oireisiin 6 kuukauden hoidossa. Potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 1 413. Tulokset analysoitiin potilastason tietojen perusteella. Kaikki tutkimukset olivat lääkeyhtiön tekemiä. Tutkimuksen loppuun asti suoritti lumeryhmissä 38–44 ja atomoksetiiniryhmissä 45–57 % satunnaistetuista potilaista.

ADHD-oireita mitattiin mittareilla CAARS-Inv: SV (Conners' Adult ADHD Rating Scale – Investigator Rated: Screening Version) ja CGI-ADHD-S (Clinical Global Impression-Severity). Elämänlaatua mitattiin AAQoL-kyselyllä (Adult ADHD Quality-of-Life Scale).

CAARS-Inv-pisteet vähenivät lähtötasosta atomoksetiiniryhmässä enemmän kuin lumeryhmässä: -13,2 vs. -9,7 pistettä, ero -3,9 pistettä (95 % luottamusväli -5,2 – -2,7; p<0,001). Myös CGI-pisteet vähenivät atomoksetiiniryhmässä lumeryhmää enemmän: -1,1 vs. -0,8 pistettä, ero -0,35 pistettä (95 % luottamusväli -0,5 – -0,2; p < 0,001). Elämänlaatu AAQoL-mittarilla mitaten koheni atomoksetiiniryhmässä lumeryhmää enemmän: 13,5 vs. 9,6 pistettä, ero 3,6 pistettä (95 % luottamusväli 1,5–5,8; p = 0,001).

Niiden potilaiden osuus, joilla CAARS-pisteet paranivat 50 % tai enemmän lähtötasosta, oli atomoksetiiniryhmässä 35,8 % ja lumeryhmässä 25,1 % (p < 0,001). Vastaavasti niitä potilaita, joiden CAARS-pisteet paranivat vähintään 30 %, oli atomoksetiiniryhmässä 56,3 % ja lumeryhmässä 40,2 % (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen. Suuri tutkimukset keskeyttäneiden määrä heikentää tulosten sovellettavuutta potilaiden hoidossa.
  • Kommentti: Vastaava teho on osoitettu myös lyhyemmissä, 10–16 viikkoa kestäneissä tutkimuksissa «Asherson P, Bushe C, Saylor K ym. Efficacy of atom...»1. Näissä myös tutkimukset loppuun suorittaneiden määrä oli suurempi (lumeryhmässä 44–80 ja atomoksetiiniryhmässä 58–87 prosenttia).

Kirjallisuutta

  1. Asherson P, Bushe C, Saylor K ym. Efficacy of atomoxetine in adults with attention deficit hyperactivity disorder: an integrated analysis of the complete database of multicenter placebo-controlled trials. J Psychopharmacol 2014;28:837-46 «PMID: 25035246»PubMed