Takaisin

Lisdeksamfetamiini vähintään puoli vuotta kestävässä hoidossa aikuisten ADHD:ssa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä ADHD (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)
26.1.2017

Näytön aste: C

Lisdeksamfetamiini saattaa vähentää ADHD:n oireita aikuisilla vähintään puolen vuoden kestoisessa hoidossa enemmän kuin lumelääke.

Deksamfetamiinin ja lisdeksamfetamiinin tehoa ei ole tutkittu pitkäkestoisissa lumekontrolloiduissa tutkimuksissa. Adler ym. (2008) tutkimukseen «Adler LA, Goodman DW, Kollins SH ym. Double-blind,...»1 liittyi vuoden mittainen avoin jatkovaihe «Weisler R, Young J, Mattingly G ym. Long-term safe...»2, jossa arvioitiin lisdeksamfetamiinin vaikuttavuutta ja turvallisuutta.

Tähän tutkimukseen osallistui 345 henkilöä, joista 191 oli mukana tutkimuksen loppuun asti. Kaikista 345:sta tutkimukseen osallistuneesta henkilöstä yhteensä 285 (82,6 %) oli viimeisellä käynnillä (joko tutkimuksen loppuessa tai sen päättyessä ennenaikaisesti) saanut kliinisen hoitovasteen (vähintään 30 % lasku ADHD-RS-IV-asteikolla ja CGI-I arvo 1 tai 2). Tutkimuksen keskeytti haittavaikutusten vuoksi 8,0 % tutkimushenkilöistä. Yleisimmät haittavaikutukset olivat ylähengitystieinfektio (2,8 %), unettomuus (19,5 %), päänsärky (17,2 %), suun kuivuminen (16,6 %), vähentynyt ruokahalu (14,3 %) ja ärtyneisyys (11,2 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lisdeksamfetamiinin teho ADHD:n hoidossa aikuisilla näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella jatkuvan ainakin vuoden ajan. Lisdeksamfetamiinin haittavaikutukset ovat yleisiä, mutta tässä tutkimuksessa lieviä tai kohtalaisia. Vakavien haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Kirjallisuutta

  1. Adler LA, Goodman DW, Kollins SH ym. Double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry 2008;69:1364-73 «PMID: 19012818»PubMed
  2. Weisler R, Young J, Mattingly G ym. Long-term safety and effectiveness of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/ hyperactivity disorder. CNS Spectr 2009;14:573-85 «PMID: 20095369»PubMed