Takaisin

Eteisvärinää sairastavien naisten aivohalvauksen vaara verrattuna miesten aivohalvauksen vaaraan

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
22.3.2017

Näytön aste: B

Ilmeisesti vain yli 75-vuotialla naisilla on eteisvärinässä suurempi aivohalvauksen vaara kuin miehillä, mutta sinusrytmissä olevien naisten aivohalvauksen vaara on pienempi kuin miesten.

Quebecissa Kanadassa tehdyssä kohorttitutkimuksessa «Avgil Tsadok M, Jackevicius CA, Rahme E ym. Sex di...»1 todettiin, että 84 000 sairaalasta kotiutetuista eteisvärinäpotilaista oli aivohalvaus: alle 75-vuotiaista naisista 1,23 %:lla/vuosi ja miehistä 1,20 %:lla/vuosi (P = 0,11), yli 75-vuotiaista naisista vastaavasti 2,38 %:lla/vuosi ja miehistä 1,95 %:lla/vuosi (P < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Olesen ym. «Olesen JB, Lip GY, Hansen ML ym. Validation of ris...»2 tutkivat Tanskan kansallisesta potilastietojärjestelmästä sairaaloista kotiutettujen potilaiden tiedoista niiden eteisvärinäpotilaiden tiedot, joita ei hoidettu antikoagulanteilla. Potilaat luokiteltiin CHA2DS2-VASc-kriteereiden mukaisiin luokkiin. Alla olevassa taulukossa esitetään tromboembolian aiheuttaman sairaalahoidon ja kuoleman yhdistetty riskisuhde (Hazard ratio) kaikilla yhden CHA2DS2-VASc-riskipisteen saaneista ja kahden pisteen saaneista ne, joilla naissukupuolesta tuli toinen riskipiste. Naissukupuoli ei osoittaudu tässä aineistossa eteisvärinänpotilailla aivohalvauksen vaaratekijäksi.

Riskipisteet ja muuttujat 1 piste Riskisuhde (95 % luottamusvälit) 2 pistettä
Kaikki
Naiset
1,45 (1,32–1,58)
1,24 (0,98–1,57)
2,92 (2,76–3,09)
2 pisteestä toinen naissukupuolesta
- Sydämen vajaatoiminta 2,69 (1,47–4,95) 1,32 (0,33–5,32)
- Hypertensio 2,26 (1,75–2,92) 2,16 (1,58–2,95)
- Diabetes mellitus 3,03 (1,89–4,86) 2,94 (1,77–4,90)
- Verisuonisairaus 2,22 (1,49–3,30) 3,38 (1,79–6,38)
- Ikä 65–74 vuotta 3,12 (2,57–3,78) 3,11 (2,55–3,78)
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saliba ym. «Saliba W, Gronich N, Barnett-Griness O ym. The rol...»3 tutkivat riski-indeksien toimivuutta terveystiedostosta, joka kattoi puolet Israelin väestöstä (yli 4 miljoonaa asukasta). Eteisvärinäpotilaiden keski-ikä oli 76 vuotta, sinusrytmissä olleiden 65 vuotta.

Eteisvärinään liittyi naisilla 1,15 (1,08–1,22) riskisuhde miehiin verrattuna eteisvärinässä, mutta sinusrytmissä naisilla oli pienempi aivohalvauksen vaara kuin miehillä (riskisuhde 0,77 (0,75–0,79).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa ei analysoitu iän merkitystä eteisvärinän vaaran suhteen. Eteisvärinäpotilaat olivat iäkkäämpiä kuin sinusrytmissä olleet, joten on mahdollista, että naisten aivohalvauksen suuri vaara eteisvärinässä liittyi korkeaan ikään.

Kirjallisuutta

  1. Avgil Tsadok M, Jackevicius CA, Rahme E ym. Sex differences in stroke risk among older patients with recently diagnosed atrial fibrillation. JAMA 2012;307:1952-8 «PMID: 22570463»PubMed
  2. Olesen JB, Lip GY, Hansen ML ym. Validation of risk stratification schemes for predicting stroke and thromboembolism in patients with atrial fibrillation: nationwide cohort study. BMJ 2011;342:d124 «PMID: 21282258»PubMed
  3. Saliba W, Gronich N, Barnett-Griness O ym. The role of CHADS2 and CHA2 DS2 -VASc scores in the prediction of stroke in individuals without atrial fibrillation: a population-based study. J Thromb Haemost 2016;14:1155-62 «PMID: 27037960»PubMed