Takaisin

Vuotavan putkikorvan paikallishoito antibioottitipoilla

Näytönastekatsaukset
Tuomas Klockars
6.9.2017

Näytön aste: B

Paikallishoito antibioottitipoilla on ilmeisesti vuotavan putkikorvan hoidossa suun kautta otettavia antibiootteja parempi vaihtoehto niin hoitotulosten kuin haittavaikutustenkin suhteen.

Chee kumppaneineen (2016) teki meta-analyysin «Chee J, Pang KW, Yong JM ym. Topical versus oral a...»1 vuotavan putkikorvan hoidosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata suun kautta otettavaa antibioottia ja antibioottitippaa (kortisonilla tai ilman) tehon ja haittavaikutusprofiilin suhteen. Tietokannoista haettiin ja analysoitiin satunnaistettuja tutkimuksia (RCT) PRISMA-kriteerien (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) mukaisesti. Ensisijainen päätetapahtuma oli vuodon loppuminen 2–3 viikon kohdalla. Toissijaisina päätetapahtumina olivat mikrobiologinen eradikaatio ja haittatapahtumat, kuten ripuli tai ihottuma. Arviointiin käytettiin muun muassa riskisuhdetta (RR), NNTB (number needed to benifit), NNTH (number needed to harm).

Lähes 1 500 artikkelin joukosta löytyi 4 RCT-tutkimusta (yhteensä 560 potilasta), jotka täyttivät tutkijoiden kriteerit. Tippa oli 2 tutkimuksessa siprofloksasiini, 1 ofloksasiini ja 1 basitrasiini-kolistiini. Tablettina oli 3 tutkimuksessa amoksisilliini-klavunaatti ja 1 pelkkä amoksisilliini.

Antibioottitippa oli tablettiin verrattuna hoidollisesti tehokkaampi (NNTB = 4,7, pooled RR = 1,35, p < 0,001) ja hääti bakteeripatogeenin paremmin (NNTB = 3,5, pooled RR = 1,47, p < 0,001). Suun kautta otettu antibiootti aiheutti useammin ripulia (pooled RR = 21,5; 95 % luottamusväli 8,00–58,0, p < 0,001, NNTH = 5,4) ja ihottumaa (pooled RR = 3,14; 95 % luottamusväli 1,20–8,20, p = 0,019, NNTH = 32). Antibioottitippaan yhdistetty steroidi vaikutti tehoon positiivisesti (pooled RR = 1,59, p < 0,001 vs. pooled RR = 1,57, p = 0,293).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Antibioottitipan paremmuutta on perusteltu ainakin 3 eri mekanismilla: 1) Tipan on esitetty laimentavan ja vähentävän bakteerieritteen määrää. On huomioitavaa, että 1 tutkimuksen mukaan pelkkä keittosuolahuuhtelu on vuotavan putkikorvan hoidossa parempi kuin antibiootti suun kautta. Keittosuolahuuhtelu kannattaneekin liittää vuotavan putkikorvan hoitoon. 2) Tipoilla saadaan paikallisesti jopa 1 000-kertainen antibioottipitoisuus tablettiin verrattuna. 3) Tippahoidon on esitetty vähentävän ilmastointiputken biofilmimuodostusta, joka on erityisen edullista pseudomonas huomioiden.

Kirjallisuutta

  1. Chee J, Pang KW, Yong JM ym. Topical versus oral antibiotics, with or without corticosteroids, in the treatment of tympanostomy tube otorrhea. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;86:183-8 «PMID: 27260604»PubMed