Takaisin

Buprenorfiini-naloksoniyhdistelmävalmiste ja raskaus

Näytönastekatsaukset
Hanna Kahila
12.4.2018

Näytön aste: D

Buprenorfiini-naloksonioyhdistelmävalmisteen tehosta ja turvallisuudesta raskaudenaikaisessa opioidikorvaushoidossa verrattuna pelkkään buprenorfiiniin ei ole riittävästi näyttöä.

Yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa havainnoivassa työssä «Wiegand SL, Swortwood MJ, Huestis MA ym. Naloxone ...»1 verrattiin 11 raskauden aikana buprenorfiini-naloksonihoidossa hoidossa olleen äiti-lapsiparin buprenorfiinin ja naloksonin plasmapitoisuuksia. 5 vastasyntyneellä naloksonipitoisuus oli mittaamattomissa, muilla korkeintaan 0,3 μg/L, vastaten 0,0003 mg/kg maksimiannosta. Äidin ja vastasyntyneen pitoisuudet korreloivat vahvasti keskenään.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Debelak K, Morrone WR, O'Grady KE ym. Buprenorphin...»2 tutkittiin 10 raskauden aikana buprenorfiini-naloksonivalmisteella hoidetun äiti-lapsiparin raskaus- ja synnytystietoja. 8 äitiä oli jo vakiintuneessa buprenorfiini-naloksonikorvaushoidossa ennen raskaaksi tuloa ja 2 äidille hoito aloitettiin I trimesterissä. Potilasasiakirjoista selvitettiin äitien raskaudenaikainen painonnousu, sikiön tarjonta synnytyksessä, keisarileikkausten osuus, synnytyskivunlievitys, virtsan huumeseulonnan tulos synnyttämään tullessa, sairaalahoidon kesto ja imetyksen aloittaminen selvitettiin. Vastasyntyneistä selvitettiin raskaudenkesto, 1- ja 5-minuutin Apgar-pisteet, päänympärys, pituus, paino, hoito vieroitusoireiden vuoksi (NAS), vieroitusoireiden hoitoon tarvittu kokonaismorfiinimäärä, sairaalahoidon kesto vieroitusoireiden vuoksi ja sairaalahoidon kokonaiskesto.

Äitien tulokset olivat tavanomaisia ja verrannollisia buprenorfiinimonoterapian tuloksiin. Vastasyntyneet olivat täysiaikaisia ja normaalikokoisia. 4 vastasyntynyttä tarvitsi hoitoa vieroitusoireisiin. Vieroitusoireiden hoidon kesto ja sairaalahoidon kokonaiskesto olivat verrannollisia buprenorfiinimonoterapiassa ilmoitettuihin.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessä havainnoivassa työssä «Wiegand SL, Stringer EM, Stuebe AM ym. Buprenorphi...»3 verrattiin 62 äiti-lapsiparia, joista 31 oli ollut raskauden aikana metadonikorvaushoidossa ja 31 buprenorfiini-naloksonikorvaushoidossa vähintään 30 päivän ajan ennen synnytystä. Korvaushoito oli jatkunut synnytykseen asti. 16 vastasyntyneellä (52 %) metadoniryhmässä ja 8 vastasyntyneellä (25 %) buprenorfiini-naloksoniryhmässä (AOR 2,55; 95 % luottamusväli 1,31–4,98, P = 0,01) todettiin vieroitusoireita.

Buprenorfiini-naloksoniryhmän vastasyntyneillä oli matalammat vieroitusoirehuippupisteet (9,0 ± 4,4 vs. 10,7 ± 3,7, P = 0,02) ja lyhyempi sairaalahoito (5,6 ± 5,0 vs. 9,8 ± 7,4 päivää, P = 0,02). Syntymäpainossa, -päänympäryksessä, -pituudessa, ennenaikaisuudessa eikä Apgar-pisteissä todettu eroja ryhmien välillä, ei myöskään vastasyntyneiden tehohoidon tarpeessa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ulkomaiset hoitosuositukset suosittavat vaihtamaan buprenorfiini-naloksonivalmisteen buprenorfiinivalmisteeseen raskauden alettua. Vaikka valmisteen turvallisuudesta raskausaikana on näyttöä, sitä ei pidetä riittävänä, jotta voitaisiin suositella raskaudenaikaista käyttöä (ASAM 2015, SOCG 2011, NSW 2014, Connery HS. Medication-assisted treatment of opioid use disorder: review of the evidence and future directions. Harward Review of Psychiatry 2015;23:63-75).

Kirjallisuutta

  1. Wiegand SL, Swortwood MJ, Huestis MA ym. Naloxone and Metabolites Quantification in Cord Blood of Prenatally Exposed Newborns and Correlations with Maternal Concentrations. AJP Rep 2016;6:e385-e390 «PMID: 27896019»PubMed
  2. Debelak K, Morrone WR, O'Grady KE ym. Buprenorphine + naloxone in the treatment of opioid dependence during pregnancy-initial patient care and outcome data. Am J Addict 2013;22:252-4 «PMID: 23617867»PubMed
  3. Wiegand SL, Stringer EM, Stuebe AM ym. Buprenorphine and naloxone compared with methadone treatment in pregnancy. Obstet Gynecol 2015;125:363-8 «PMID: 25569005»PubMed