Takaisin

Opioidiriippuvuuden hoito suun kautta otetulla opioidinvastavaikuttaja naltreksonilla

Näytönastekatsaukset
Kaarlo Simojoki ja Hannu Alho
12.4.2018

Näytön aste: B

Suun kautta otettavan naltreksonin teho opioidiriippuvuuden hoidossa ei näytä eroavan lumelääkkeestä.

Naltreksoni on opioidiantagonisti, joka estää muiden opioidien sitoutumisen opioidireseptoreihin tehokkaasti. Muut opioidit pystyvät syrjäyttämään naltreksonin opioidireseptoreista vain suurina annoksina. Näiden ominaisuuksien takia naltreksonia on tutkittu opioidiriippuvuuden hoidossa tablettimuodossa, ihonalaisena implanttina ja pitkävaikutteisena injektiona.

Tablettimuotoisesta naltreksonihoidosta on julkaistu Cochrane-katsaus «Minozzi S, Amato L, Vecchi S ym. Oral naltrexone m...»1, jossa todetaan, että suun kautta otettavasta naltreksonista ei ole merkittävää lisähyötyä (hoidossa pysyminen, abstinenssi) opiaattiriippuvuuden hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Minozzi S, Amato L, Vecchi S ym. Oral naltrexone maintenance treatment for opioid dependence. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD001333 «PMID: 21328250»PubMed