Takaisin

Opioidiriippuvuuden hoito ihonalaisella implantilla annosteltavalla opioidinvastavaikuttaja naltreksonilla

Näytönastekatsaukset
Kaarlo Simojoki ja Hannu Alho
12.4.2018

Näytön aste: C

Ihonalaisella naltreksoni-implantilla ei todennäköisesti saada lisähyötyä opioidiriippuvuuden hoidossa.

Naltreksoni on opioidiantagonisti, joka estää muiden opioidien sitoutumisen opioidireseptoreihin tehokkaasti. Muut opioidit pystyvät syrjäyttämään naltreksonin opioidireseptoreista vain suurina annoksina. Näiden ominaisuuksien takia naltreksonia on tutkittu opioidiriippuvuuden hoidossa tablettimuodossa, ihonalaisena implanttina ja pitkävaikutteisena injektiona.

Systemaattisessa katsauksessa erilaisista naltreksoni-implanteista «Larney S, Gowing L, Mattick RP ym. A systematic re...»1 oli mukana 5 kontrolloitua ja 4 kontrolloimatonta tutkimusta.

Katsauksessa todetaan, että tutkimukset ovat huonolaatuisia, eikä vahvojen johtopäätösten tekeminen ollut mahdollista eikä mitään selvää hyötyä implantin käytöstä ollut nähtävissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Larney S, Gowing L, Mattick RP ym. A systematic review and meta-analysis of naltrexone implants for the treatment of opioid dependence. Drug Alcohol Rev 2014;33:115-28 «PMID: 24299657»PubMed