Takaisin

Suun ulkopuolella tehtyjen väli- ja poskihammaspaikkojen pitkäikäisyys ja komplikaatiot

Näytönastekatsaukset
Kaija Hiltunen
29.5.2018

Näytön aste: B

Suun ulkopuolella valmistetuista väli- ja poskihampaiden keraamisista täytteistä 88–91 % on ilmeisesti edelleen toimivia 10 vuoden päästä.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Morimoto S, Rebello de Sampaio FB, Braga MM ym. Su...»1 selvitettiin epäsuoralla tekniikalla tehtyjen muovi- ja keraamisten inlay-, onlay-, overlay-paikkojen komplikaatiotyyppejä ja pitkäikäisyyttä väli- ja poskihampaissa. Analysoitavaksi kerättiin tietokannoista PubMed, EMBASE ja Cochrane kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, joiden julkaisuajankohta oli 1983–2015 ja joiden kriteerit olivat seuraavat: 1) yhdistelmämuovi ja keraamiset inlay, onlay ja overlayt, 2) prospektiiviset, retrospektiiviset, satunnaistetut ja kontrolloidut ihmisillä tehdyt tutkimukset, 3) tutkimuksissa pudokkaita vähemmän kuin 30 % ja 4) seuranta-aika pidempi kuin 5 vuotta. Tutkimuksia oli 1 389, ja käytössä olleiden kriteereiden jälkeen jäljelle jäi 14 tutkimusta. Näiden joukkoon ei valikoitunut kriteerit täyttävää yhdistelmämuovipaikkatutkimusta. 5 vuoden seurannassa oli 5 811 ja 10 vuoden seurannassa 2 154 epäsuoralla tekniikalla tehtyä keraamista täytettä. Komplikaatiot liittyivät tavallisimmin paikkojen lohkeamiseen tai liuskamaiseen lohkeamiseen (chipping) (4 %), endodonttisiin komplikaatioihin (3 %), sekundaarikariekseen (1 %) tai paikkojen irtoamiseen (1 %). Lasikeraamisten tai maasälpäposliinisten paikkojen 5 vuoden (n = 5 811) elin-ikäennuste oli 92 %:sta 95 %:iin ja 10 vuoden 91 % (n = 2 154).

Suun ulkopuolella eli epäsuoralla tekniikalla valmistetuissa paikoissa ei havaittu eri keraamisten materiaalien välillä merkittävää eroa. Vitaaleissa hampaissa paikat kestivät paremmin verrattuna juurihoidettuihin hampaisiin. Koska meta-analyysiin ei voitu valita muovipaikkamateriaalitutkimuksia, ei muovipaikkojen ja keraamisten suun ulkopuolella valmistettujen paikkojen välistä vertailua voitu suorittaa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Soveltuu kliiniseen suunnitteluun ja erityisesti valintaan epäsuoran tai suoran paikkaushoidon välillä.
  • Kommentti: Tutkimukseen seulottujen tutkimusten 2 arvioijaa kalibroitiin, harhan riski arvioitiin, mukaan otettujen tutkimusten määrä oli iso, tutkimusten valintaprosessi oli luotettava ja esiintyneet seuranta-ajat olivat merkittäviä.

Kliinisessä prospektiivisessa seurantatutkimuksessa «Rauch A, Reich S, Schierz O. Chair-side generated ...»3 tehtiin 34 potilaalle 41 kokokruunua väli- ja poskihammasalueelle tietokoneavusteisella jyrsintätekniikalla keraamisesta materiaalista (monoliittinen litiumdisilikaatti). Potilaat olivat terveitä aikuisia, joilla oli parodontaalisesti terve, vitaali tai onnistuneesti vähintään 6 kuukautta aikaisemmin juurihoidettu hammas, jolla oli kontaktit viereisiin hampaisiin. Kruunuista 14 tehtiin yksityisellä vastaanotolla ja 27 yliopiston hammasklinikalla. Hampaisiin tehtiin 1 mm levyinen olkapäähionta ja purupintaan materiaalille jätettiin 1,5–2 mm paksuutta. Komplikaatiot jaoteltiin biologisiin (kariesvaurio hiontarajan ulkopuolella, pilarin halkeaminen ja endodonttiset komplikaatiot) ja teknisiin (kruunun halkeaminen, kruunun irtoaminen tai lohkeaminen).

Uusintatutkimuksen teki keskimäärin 73,2 kuukauden seuranta-ajan kuluttua (keskihajonta ± 1,7 kuukautta) itsenäisesti 2 tutkijaa, jotka eivät olleet alkuperäisessä tutkimuksessa mukana. Jokaiselta potilaalta tutkittiin uusintatutkimuksessa satunnaisesti valittu 1 kruunu (n = 25).

Seuranta-aikana 2 kruunuun tuli vakavaksi arvioitu biologinen komplikaatio: toinen hammas poistettiin ja toisen pilari karioitui. Teknisiä komplikaatioita tuli 2 kruunuun: yksi irtosi ja yksi halkesi. Hoidon epäonnistumisena pidettiin kruunun uusimista tai hampaan poistoa. Onnistuneita hoitoja oli (failure rate free) oli 87,6 % ja ilman komplikaatioita oli 70,1 % restauroiduista hampaista 6 vuoden jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: Soveltuu kliinisen työhön ja erityisesti valintaan paikkaushoidon epäsuoran ja suoran restoratiivisen tekniikan välillä. Käytössä olevista suun ulkopuolisiin restauraatioihin käytettävistä materiaaleista oli valittu vain yksi. Tutkimuksessa oli sekä eläviä että juurihoidettuja hampaita, ja täytteet olivat laajoja.

Kommentit

Keraamisten materiaalien kehitys on ollut nopeaa. Seurannat tiettyjen materiaalien kohdalla ovat kesken. Näyttää siltä, että paikkaushoidoissa keraamisten materiaalien ennuste väli- ja poskihammasalueen onlay/overlay-täytteinä on hyvä, ja komplikaatiot ovat harvinaisia «Morimoto S, Rebello de Sampaio FB, Braga MM ym. Su...»1. Kuitenkin keraamisissa inlay-täytteissä näyttäisi olevan enemmän komplikaatioita verrattuna yhdistelmämuovimatäytteisiin «Fron Chabouis H, Smail Faugeron V, Attal JP. Clini...»2. Inlay-paikkojen preparoinnissa myös hammasmateriaalia menetetään enemmän kuin suoran tekniikan paikkauksessa, ja sen vuoksi keraamisten inlay-paikkojen indikaatio etenkin välihammasalueella on kyseenalainen. Lisäksi saattaa olla, että tietyissä olosuhteissa keraamiset täytteet eivät välttämättä sovellu väli- ja poskihammasalueelle kovaan purentarasitukseen tai siltarakenteisiin. Hammaslääkärin tulee valita potilaalle ja hampaalle sopivin korjaava hoito.

Kirjallisuutta

  1. Morimoto S, Rebello de Sampaio FB, Braga MM ym. Survival Rate of Resin and Ceramic Inlays, Onlays, and Overlays: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2016;95:985-94 «PMID: 27287305»PubMed
  2. Fron Chabouis H, Smail Faugeron V, Attal JP. Clinical efficacy of composite versus ceramic inlays and onlays: a systematic review. Dent Mater 2013;29:1209-18 «PMID: 24119328»PubMed
  3. Rauch A, Reich S, Schierz O. Chair-side generated posterior monolithic lithium disilicate crowns: clinical survival after 6 years. Clin Oral Investig 2017;21:2083-2089 «PMID: 27891569»PubMed