Takaisin

Tehdasvalmisteisten kruunujen käyttö karioituneiden maitoposkihampaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Helena Yli-Urpo
28.5.2018

Näytön aste: B

Karioituneiden maitoposkihampaiden hoidossa tehdasvalmisteisten kruunujen käyttö ilmeisesti parantaa maitohampaan ennustetta 1–2 vuoden seurannassa.

Cochrane-katsaukseen «Innes NP, Ricketts D, Chong LY ym. Preformed crown...»1 tietokantahaut tehtiin seuraavista rekistereistä: Cochrane Oral Health Group Trial Register, Cochrane Central, MEDLINE, EMBASE, US National Institutes of Health Trials Register ja WHO Clinical trials registry Platform. Yhteensä haut tuottivat 746 julkaisua, joista 16 artikkelia oli lähtökohtaisesti tutkimukseen kelpuutettavia, mutta määritettyjen kriteerien jälkeen lopulta tähän meta-analyysiin hyväksyttiin mukaan 5 satunnaistettua, kontrolloitua ja vähintään 2 vuotta kestänyttä tutkimusta, joissa tutkittavilla lapsilla oli suussaan vähintään 1 karioitunut tai kehityshäiriöinen maitoposkihammas.

Tässä analyysissä verrattiin tehdasvalmisteisten kruunujen (kokometallisten teräskruunujen, keraamipinnoitteisten metallikruunujen ja kokokeraamisten kruunujen) kliinistä toimivuutta ja turvallisuutta verrattuna perinteisiin maitoposkihampaissa käytössä oleviin paikkausmateriaaleihin (amalgaamiin, yhdistelmämuoviin, lasi-ionomeeriin, valokovetteiseen lasi-ionomeeriin ja kompomeeriin). Tutkimuksen toisena tavoitteena oli kartoittaa, onko karieksen laajuudella vaikutusta paikan kestävyyteen vertailtaessa edellä mainittuja materiaaleja.

Tutkimuksen tulos oli, että kruunut karioituneissa tai pulpahoidon läpikäyneissä maitoposkihampaissa vähentävät kohtuudella epäonnistumisriskiä (RR, relative effect 0,18; luottamusväli 0,06–0,56, n = 346) ja kipua (RR 0,15; luottamusväli 0,04–0,67, n = 312) pitkällä aikavälillä (12–48 / 12–24 kuukautta) verrattaessa niitä perinteisiin paikkamateriaaleihin. Lisäksi Hall-tekniikalla (puuduttamatta ja hammasta hiomatta) tehdyt kruunurestauroinnit saattavat vähentää toimenpiteen aikaista epämukavuutta (RR 0,56; luottamusväli 0,36–0,87 n = 381).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Sopii suomalaiseen väestöön. Kruunutukset Hall-tekniikalla sopivat karioituneiden ja kehityshäiriöisten maitoposkihampaiden hoitoon erityisesti sellaisilla lapsilla, joiden ko-operaatiokyky on huono.
  • Kommentti: Kirjoittajat tulivat siihen tulokseen, että voidaan kohtuudella sanoa, että kruunut ovat tehokkaampia kuin muut paikkausmateriaalit karioituneiden maitoposkihampaiden hoidossa. Voidaan myös kohtuudella sanoa, että Hall-tekniikalla hoidetuissa hampaissa havaitaan vähemmän absesseja ja kipua verrattaessa tekniikkaa perinteisiin paikkausmetodeihin ja materiaaleihin. Vertailtaessa kruunumateriaaleja keskenään ei luotettavaa tulosta löytynyt, joten kysymykseen siitä, mikä kruunumateriaali on paras. ei voida ottaa kantaa. Karieksen laajuuden vaikutuksiin ei otettu tuloksissa kantaa.

Kirjallisuutta

  1. Innes NP, Ricketts D, Chong LY ym. Preformed crowns for decayed primary molar teeth. Cochrane Database Syst Rev 2015;(12):CD005512 «PMID: 26718872»PubMed