Takaisin

Sinivaloa absorboiva tekomykiö ja kaihileikkaus

Näytönastekatsaukset
Reijo Linnola ja Jorma Komulainen
27.2.2019

Näytön aste: C

Sinivaloa suodattavan tekomykiön käytöstä ei ole etua potilaalle verrattuna pelkkää UV-valoa suodattavaan linssiin.

Kaikki markkinoilla olevat tekomykiöt suodattavat valon UV-aallonpituudet pois. Seuraava aallonpituus UV-valon osuuden jälkeen on sinisen valon spektri. Teoreettinen perusta löytyy ajatukselle poistaa valon spektristä myös osa sinisen valon aallonpituutta, ajatuksena suojata silmänpohjan soluja kaihileikkauksen jälkeen ja siten vähentää silmänpohjan ikärappeuman syntyä.

Jane Sparrowin työryhmän tutkimuksessa «Sparrow JR, Miller AS, Zhou J. Blue light-absorbin...»1 altistettiin soluviljelmässä retinan pigmenttiepiteelisoluja (RPE) valon eri aallonpituuksille joko suoraan tai eri tekomykiöiden läpi. Tutkitut aallonpituudet olivat: sininen (430 nm ± 30), vihreä (550 ± 10 nm) tai valkoinen (390–750 nm). Tutkitut tekomykiöt olivat Alcon AcrySof Natural (SN60AT) ja AcrySof (SA60AT), AMO Sensar (AR40e) ja ClariFlex, ja Pfizer CeeOn Edge 911A.

Tuloksissa todettiin sinivaloa absorboivan tekomykiön merkittävästi estävän solukuolemia (78–82 %; P < 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: kyseenalainen potilaiden hoitoon

Meta-analyysissä «Zhu XF, Zou HD, Yu YF ym. Comparison of blue light...»2 vuodelta 2012 selvitettiin sinivaloa suodattavien ja pelkkää UV-valoa suodattavien tekomykiöiden postoperatiivista suoriutumista. Tietokantojen PubMed, Embase, Cochrane Library ja Chinese BioMedical kirjallisuushaussa löydettiin 15 tutkimusta (1 690 silmää), joista 11 otettiin mukaan meta-analyysiin.

Tulokset osoittivat, että tekomykiöryhmien välillä ei todettu eroja postoperatiivisessa parhaassa korjatussa näöntarkkuudessa, kontrastiherkkyydessä, värinäössä tai sinisen valon spektrien erottelukyvyssä valoisassa (WMD = -0,01; 95 % luottamusväli -0,03–0,01, P = 0,46; WMD = 0,07; 95 % luottamusväli -0,04–0,19, P = 0,20; SMD = 0,14, 95 % luottamusväli -0,33–0,60), P = 0,566; SMD = 0,20; 95 % luottamusväli -0,04–0,43, P = 0,099). Kuitenkin värinäkö sinisen valon spektrialueella oli merkittävästi heikentynyt hämärässä sinistä valoa suodattavilla tekomykiöillä (SMD = 0,74; 95 % luottamusväli 0,29–1,18), P = 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Systemaattiseen katsaukseen «Li X, Kelly D, Nolan JM ym. The evidence informing...»3 sinivaloa suodattavien linssien käytöstä vuodelta 2017 sisällytettiin 21 tutkimusta (8 914 potilasta, 12 919 silmää). Ensisijaisia lopputulosmuuttujia olivat näkö (9 tutkimusta), unen laatu (9 tutkimusta) ja fotoprotektio (3 tutkimusta). Vain 7 tutkimuksista arvioitiin hyvälaatuisiksi. 1 korkealaatuisessa tutkimuksessa sinivaloa suodattavien linssien kohdalla todettiin parempi leikkauksen jälkeinen kontrastiherkkyys kuin pelkkää UV-valoa suodattavilla linsseillä, mutta kyseisessä tutkimuksessa ei mitattu kontrastiherkkyyttä ennen leikkausta. Fotoprotektiota ei mitattu yhdessäkään hyvälaatuisessa tutkimuksessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Sparrow JR, Miller AS, Zhou J. Blue light-absorbing intraocular lens and retinal pigment epithelium protection in vitro. J Cataract Refract Surg 2004;30:873-8 «PMID: 15093654»PubMed
  2. Zhu XF, Zou HD, Yu YF ym. Comparison of blue light-filtering IOLs and UV light-filtering IOLs for cataract surgery: a meta-analysis. PLoS One 2012;7:e33013 «PMID: 22412976»PubMed
  3. Li X, Kelly D, Nolan JM ym. The evidence informing the surgeon's selection of intraocular lens on the basis of light transmittance properties. Eye (Lond) 2017;31:258-272 «PMID: 27935597»PubMed