Takaisin

PDE5:n -estäjät (fosfodiesteraasi 5) eturauhasen liikakasvusta johtuvien oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

Tadalafiililla oirepisteet vähenevät merkittävästi 2/3-osalla, ja tämä on todettavissa 60 %:lla potilaista 1 viikossa ja 80 %:lla 4 viikossa. Samalla erektiot paranevat.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Gacci M, Corona G, Salvi M ym. A systematic review...»1 käytiin läpi 107 prospektiivista ja poikittaisleikkaustutkimusta, joissa oli tutkittu PDE5:n -estäjää yksin tai yhdessä alfasalpaajan kanssa eturauhasen liikakasvusta johtuvien oireiden hoidossa. Näistä 12 kelpuutettiin riittävän laadukkaina meta-analyysiin. 7 tutkimuksessa (3 214 miestä) verrattiin lumeeseen ja 5 tutkimuksessa (216 miestä) PDE5:n -estäjän ja alfasalpaajan yhdistelmää pelkkään alfasalpaajaan.

Analyysin perusteella PDE5:n -estäjä paransi merkittävästi sekä erektioita niin, että IIEF-pisteet (International Index of Erectile Function) nousivat 5,5:llä (p < 0,0001) ja virtsaamisoireita niin, että IPSS-pisteet (International Prostate Symptom Score) vähenivät 2,8:lla (p < 0,0001). Kuitenkaan virtsan huippuvirtaamassa ei todettu mitään muutosta.

PDE5:n -estäjän ja alfasalpaajan yhdistelmähoito merkittävästi paransi IIEF-pisteitä (+3,6; p < 0,0001), vähensi IPSS-pisteitä (-1,8; p = 0,05) ja lisäsi virtsasuihkun huippuvirtaamaa (+1,5 ml/s; p < 0,0001) verrattuna pelkkään alfasalpaajaan.

Systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin perusteella PDE5:n -estäjä lievittää merkittävästi virtsaamisoireita ja parantaa erektioita miehillä, joilla on prostatahyperplasian aiheuttamia virtsaamisoireita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toinen post hoc -analyysi «Oelke M, Shinghal R, Sontag A ym. Time to onset of...»2 tehtiin 4 lumekontrolloidusta tadalafiilin tehoa selvittävästä tutkimuksesta tavoitteena saada selville, kuinka kauan pitää hoitaa 5 mg:n vuorokausiannoksella, jotta saadaan aikaiseksi kliinisesti merkittävä hoitovaste. Tadalafiilia sai 742 ja lumetta 735 miestä, jotka olivat iältään vähintään 45-vuotiaita ja joiden IPSS-pisteet olivat vähintään 13. Kliinisesti merkittäväksi parantumiseksi määriteltiin kategoria 1:ssä vähintään 3 pisteen ja kategoriassa 2 vähintään 25 % väheneminen pisteissä. Kaikissa tutkimuksissa havaintoajankohdat olivat 4, 8 ja 12 viikon kohdalla, ja lisäksi 2 tutkimuksessa viikko 1 ja 2 tutkimuksessa viikko 2.

Tadalafiililla hoidetuista potilaista sai kategorian 1:n kriteereiden mukaan 513 (69,1 %) ja kategorian 2:n mukaan 444 (59,8 %) kliinisesti merkittävän avun. Edellisessä ryhmässä se oli saavutettu 59,8 %:lla 1. viikon kohdalla ja 79,3 %:lla 4. viikolla. Jälkimmäisessä kategoriassa vastaavien aikapisteiden prosenttiosuudet olivat 50,2 ja 72,5.

Analyysi osoittaa, että tadalafiililla oirepisteet vähenivät kliinisesti merkittävästi 2/3-osalla miehistä, ja yli puolella tämä tapahtui 1 viikon ja 70 %:lla 4 viikon kuluessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: PDE5:n -estäjistä pitkävaikutteisin tadalafiili soveltuu päivittäin käytettynä lievittämään eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta johtuvia virtsaamisoireita erityisesti silloin, jos potilaalla on samanaikainen erektiohäiriö. Suurentuman aiheuttamaa tukosta se ei kuitenkaan hoida, joten ainoana hoitona tadalafiili ei tule kyseeseen, mikäli potilaalla on merkittävä prostatahyperplasian aiheuttama tyhjenemiseste. Julkaistuissa tutkimuksissa tähän asiaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

Kirjallisuutta

  1. Gacci M, Corona G, Salvi M ym. A systematic review and meta-analysis on the use of phosphodiesterase 5 inhibitors alone or in combination with a-blockers for lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2012;61:994-1003 «PMID: 22405510»PubMed
  2. Oelke M, Shinghal R, Sontag A ym. Time to onset of clinically meaningful improvement with tadalafil 5 mg once daily for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: analysis of data pooled from 4 pivotal, double-blind, placebo controlled studies. J Urol 2015;193:1581-9 «PMID: 25437533»PubMed