Takaisin

Koira-allergian pistossiedätyksen vaikutus silmän sidekalvoaltistukseen

Näytönastekatsaukset
Paula Pallasaho ja Johannes Savolainen
14.8.2019

Näytön aste: C

Koira-allergian pistossiedätys (Koira Alutard®) saattaa vähentää silmän sidekalvon herkkyyttä koira-allergeenille.

Suomalaiseen tutkimukseen «Valovirta E, Koivikko A, Vanto T ym. Immunotherapy...»1 otettiin 27 koiralle allergista astmaa sairastavaa lasta ja nuorta (ikä 5–18 vuotta), joiden elämää haittasi koira-allergia, vaikka kotona ei ollut koiraa. Vuoden kestävä tutkimus oli satunnaistettu, lumekontrolloitu ja kaksoissokkoutettu. Koira-Alutard -ryhmään kuului 15 ja lumeryhmään 12.

1 vuoden hoidon jälkeen silmäaltistuksessa arvioitu herkkyys koiralle oli merkitsevästi vähentynyt koirasiedätystä saaneilla lumeryhmään verrattuna. Keuhkoputkien allergeenispesifissä altistuskokeessa herkkyys koiralle väheni aktiiviryhmässä 6:lla 15:stä ja lumeryhmässä 2:lla 12:sta. Ero ei ollut merkitsevä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Satunnaistettu, lumekontrolloitu ja kaksoissokkoutettu tutkimus. Lopputulosmuuttujalla ei ole arvioitu suoraan potilaalle tärkeää kliinistä hyötyä tai haittaa.

Kirjallisuutta

  1. Valovirta E, Koivikko A, Vanto T ym. Immunotherapy in allergy to dog: a double-blind clinical study. Ann Allergy 1984;53:85-8 «PMID: 6742528»PubMed