Takaisin

Pölypunkkiallergian pistossiedätyshoito ja astmalääkityksen tarve lapsilla ja nuorilla

Näytönastekatsaukset
Paula Pallasaho ja Johannes Savolainen
14.8.2019

Näytön aste: C

Pölypunkkiallergian pistossiedätyshoito saattaa vähentää astmalääkityksen tarvetta lapsilla ja nuorilla.

Pölypunkkiallergian pistossiedätyshoidon tehoa astman hoidossa verrattiin 2 ryhmässä lapsia ja nuoria iältään 6–17 vuotta (mediaani 9 ja 11 v) «Zielen S, Kardos P, Madonini E. Steroid-sparing ef...»1. Eettisen toimikunnan lupaa ei saatu siedätyshoidon lumehoitoon. Tutkittavat satunnaistettiin kahteen ryhmään: pistossiedätystä sai hoitavan astmalääkityksen lisäksi 33, ja vertailuryhmänä toimi 32 pelkkää astman hoitavaa lääkitystä saanutta. Pistossiedätystä annettiin 2 vuotta ja hoitavan astmalääkityksen, flutikasonin annosta, pyrittiin pienentämään molemmissa ryhmissä, mikäli astman hoitotasapaino sen salli.

2 vuoden seurannassa pistossiedätystä saaneessa ryhmässä 48,5 % tutkittavista pystyi vähentämään flutikasonin annosta, kun puolestaan 18,7 % vertailuryhmästä pääsi alentamaan flutikasonia. Vuorokautinen annoksen väheneminen oli 2 vuoden seurannassa keskimäärin 330 µg:sta 152 µg:aan pistossiedätysryhmässä ja keskimäärin 291µg:sta 206 µg:aan vertailuryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Tutkimus ei ollut lumekontrolloitu.

Kirjallisuutta

  1. Zielen S, Kardos P, Madonini E. Steroid-sparing effects with allergen-specific immunotherapy in children with asthma: a randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2010;126:942-9 «PMID: 20624650»PubMed