Takaisin

Huonepölypunkkitabletti lasten allergisessa nuhassa

Näytönastekatsaukset
Johannes Savolainen
14.8.2019

Näytön aste: B

Huonepölypunkkitabletti (Acarizax®) on ilmeisesti tehokas, turvallinen ja hyvin siedetty hoito lasten allergisessa nuhassa.

Huonepölypunkkitabletin turvallisuutta, siedettävyyttä ja haittavaikutuksia tutkittiin 195 lapsella, joilla oli allerginen nuha sellaisenaan tai myös konjunktiviitti sekä astma «Maloney J, Prenner BM, Bernstein DI ym. Safety of ...»1. Kaksoissokossa tutkimuksessa lapset satunnaistettiin saamaan lumetta, 6 SQ-U - tai 12 SQ-U -huonepölypunkkitablettia päivittäin 28 päivän ajan. Vakavia reaktioita ei esiintynyt. Lievät paikallisreaktiot suussa olivat tavallisia. Paikallisreaktioita esiintyi 25 %:lla lumeryhmässä, 45 %:lla 6 SQ-U -ryhmässä ja 52 %:lla 12 SQ-U -ryhmässä.

Huonepölypunkkitabletti oli hyvin siedetty, ja paikallisreaktiot olivat lyhytkestoisia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Huonepölypunkkitabletin tehoa ja turvallisuutta tutkittiin 458 iältään 5–17 vuotiaalla lapsella, joilla oli keskivaikea tai vaikea allerginen nuha «Masuyama K, Okamoto Y, Okamiya K ym. Efficacy and ...»2. Kaksoissokossa tutkimuksessa lapset satunnaistettiin saamaan lumetta tai 6 SQ-U -huonepölypunkkitablettia päivittäin 1 vuoden ajan.

Aktiivihoidetussa ryhmässä todettiin tilastollisesti merkitsevä 1,22 yhdistetyn oire- ja lääkityspisteen vähenemä ja 23 % ero lumeryhmään verrattuna. Hoidon teho oli sama 5–11-vuotiailla ja 12–17-vuotiailla. Huonepölypunkkitabletti oli hyvin siedetty molemmissa ikäryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Maloney J, Prenner BM, Bernstein DI ym. Safety of house dust mite sublingual immunotherapy standardized quality tablet in children allergic to house dust mites. Ann Allergy Asthma Immunol 2016;116:59-65 «PMID: 26553448»PubMed
  2. Masuyama K, Okamoto Y, Okamiya K ym. Efficacy and safety of SQ house dust mite sublingual immunotherapy-tablet in Japanese children. Allergy 2018;73:2352-2363 «PMID: 30043449»PubMed