Takaisin

Timoteikielenalustabletti ja astman kehittyminen allergista nuhaa sairastavilla lapsilla

Näytönastekatsaukset
Johannes Savolainen
14.8.2019

Näytön aste: B

Timoteikielenalustabletti (Grazax®) vähentää ilmeisesti astmaoireiden kehittymistä ja astmalääkkeen käyttöä allergista nuhaa sairastavilla lapsilla.

Satunnaistettu kaksoissokko lumekontrolloitu tutkimus «Valovirta E, Petersen TH, Piotrowska T ym. Results...»1 selvitti, vähentääkö allergisen nuhan hoito timoteikielenalustabletilla astman kehittymisen riskiä lapsilla. Yhteensä 812 lasta, iältään 5–12 vuotta, joilla oli allerginen nuha mutta ei astmaa, satunnaistettiin saamaan 3 vuoden ajan joko Grazax-kielenalustablettia tai lumetablettia 3 vuoden ajan. Lapsia seurattiin vielä 2 vuotta hoidon päättymisen jälkeen.

Grazax-hoito vähensi merkitsevästi riskiä saada astmaoireita tai käyttää astmalääkitystä tutkimuksen päättyessä (OR 0,66, p > 0,036).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Valovirta E, Petersen TH, Piotrowska T ym. Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet asthma prevention (GAP) trial in children with grass pollen allergy. J Allergy Clin Immunol 2018;141:529-538.e13 «PMID: 28689794»PubMed