Takaisin

Pistiäissiedätyshoidon teho, turvallisuus ja vaikutus elämänlaatuun

Näytönastekatsaukset
Jussi Liippo
14.8.2019

Näytön aste: B

Pistiäissiedätyshoito on ilmeisesti tehokasta, turvallista ja vaikuttaa suotuisasti elämänlaatuun.

17 julkaisun meta-analyysi «Dhami S, Zaman H, Varga EM ym. Allergen immunother...»1 osoitti pistiäissiedätyshoidon vähentävän vaikeiden yleisoireisten allergisten reaktioiden riskiä uusintapiston yhteydessä (OR 0,08, 95 % luottamusväli 0,03–0,26). Myös pistiäisallergiaan liittyvä elämänlaatuindeksi nousi (riskiero 1,41, 95 % luottamusväli 1,04–1,79).

Raportoidut haittavaikutukset olivat pääosin lieviä, ja niitä esiintyi sekä annoksen nosto- että ylläpitovaiheessa, mutta yhtään kuolemaan johtanutta tapahtumaa ei todettu.

Tulokset viittasivat myös (rajallinen näyttö) pistiäissiedätyshoidon mahdollisesti olevan kustannustehokasta ainakin niillä potilailla, joilla oli merkittävä yleisoireisen allergisen reaktion riski ja/tai pistiäisallergian aiheuttama merkittävä elämänlaadun lasku.

Kirjoittajien arvion mukaan pistiäissiedätyshoidon kustannustehokkuuden arviointi vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Dhami S, Zaman H, Varga EM ym. Allergen immunotherapy for insect venom allergy: a systematic review and meta-analysis. Allergy 2017;72:342-365 «PMID: 28120424»PubMed