Takaisin

Allerginen nuha ja kielenalussiedätyshoitotabletin teho aikuispotilailla

Näytönastekatsaukset
Jura Numminen
14.8.2019

Näytön aste: A

Kielenalussiedätyshoitotabletti (Grazax®) heinäallergiseen nuhaan on tehokas, turvallinen ja hyvin siedetty aikuispotilailla.

Cochrane-katsaus «Radulovic S, Calderon MA, Wilson D ym. Sublingual ...»1 arvioi kielenalussiedätyshoidon tehoa oireisiin ja lääkityksen tarvetta allergisen nuhan hoidossa. Katsaukseen otettiin mukaan kaikki satunnaistetut, kaksoissokkoutetut ja lumekontrolloidut tutkimukset. Kaikkiaan 60 julkaisua hyväksyttiin mukaan. Näissä tutkimuksissa oli mukana yhteensä 2 333 potilasta ja 2 254 kontrollihenkilöä.

Sekä oireet (SMD -0,49; 95 % luottamusväli -0,64 – -0,34, P < 0,00001) että lääkityksen tarve vähenivät merkittävästi (SMD -0,32; 95 % luottamusväli -0,43 – -0,21, P < 0,00001) potilailla, jotka saivat siedätyshoitoa, verrattuna lumetta saaneisiin henkilöihin. Yhtään vakavaa systeemihaittavaikutusta tai anafylaksiaa, jonka hoitoon olisi tarvittu adrenaliinia, ei raportoitu näissä tutkimuksissa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa (1:1), kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Dahl R, Kapp A, Colombo G ym. Efficacy and safety ...»2 hoidettiin yhteensä 634 heinäallergista aikuispotilasta (18–65 vuotta) joko Grazax-kielenalussiedätyksellä tai lumevalmisteella vähintään kahden vuoden ajan. Sen lisäksi tutkittavia seurattiin ylimääräiset 2 vuotta.

Lumevalmisteeseen verrattuna Grazaxilla hoidetuilla rinokonjuktiviittioirepisteet olivat 30 % (p < 0,0001) pienemmät ja rinokonjuktiviittilääkityspisteet 38 % (p < 0,0001) pienemmät. Grazax-valmisteen haittavaikutukset olivat hyvin siedettyjä paikallisia reaktioita, kuten kutinaa ja turvotusta suuontelon alueella. Vakavia haittatapahtumia ei esiintynyt.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Calderón M, Essendrop M. Specific immunotherapy wi...»3 tutkittiin 28 vuorokauden ajan 48 potilaalla Grazax-valmistetta annoksilla 75 000SQ-T, 150 000SQ-t, 300 000SQ-T, 500 000SQ-T ja lumelääkevalmistetta [R3].

Astman pahenemisvaiheita tai vakavia haittavaikutuksia ei raportoitu. Haittavaikutuksista suurin osa oli lieviä paikallisia reaktioita (100 % ryhmässä 75 000SQ-T ja 91 % lumeryhmässä).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Ryhmien koot olivat varsin pieniä ja tutkimusaika lyhyt.

Kirjallisuutta

  1. Radulovic S, Calderon MA, Wilson D ym. Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD002893 «PMID: 21154351»PubMed
  2. Dahl R, Kapp A, Colombo G ym. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006;118:434-40 «PMID: 16890769»PubMed
  3. Calderón M, Essendrop M. Specific immunotherapy with high dose SO standardized grass allergen tablets was safe and well tolerated. J Investig Allergol Clin Immunol 2006;16:338-44 «PMID: 17153880»PubMed