Takaisin

Allerginen nuha ja pölypunkkipistossiedätyshoito

Näytönastekatsaukset
Jura Numminen
14.8.2019

Näytön aste: B

Pölypunkkipistossiedätyshoito (Alutard SQ®) on ilmeisesti tehokas ja hyvin siedetty hoito allergisessa nuhassa.

Kiinalaisessa kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Wang H, Lin X, Hao C ym. A double-blind, placebo-c...»1 tutkittiin 132 astmaa sairastavaa pölypunkkiallergista potilasta (6–45 vuotta). Tutkittavat saivat 52 viikon ajan joko pölypunkkisiedätystä (Alutard Der p, ALK-Abello) tai lumevalmistetta.

1 vuoden pölypunkkisiedätyshoidolla saatiin tilastollisesti merkittävä oireiden (p = 0,002) ja lääkityksen (p = 0,007) väheneminen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Tutkittavana oli sekä aikuisia että lapsia. Hoito- ja seuranta-aika oli lyhyt (1 vuosi).

Kiinalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Dong X, Huang N, Li W ym. Systemic Reactions to Du...»2 tutkittiin ALK-Abello Alutard 100 000SQ-U -pölypunkkipistosiedätyshoitoa 208 potilaalla 3 vuoden ajan. Tutkimuksessa selvitettiin systeemihaittavaikutuksien esiintymistä ja niihin altistavia tekijöitä.

Tutkimuksen aikana 13 % hoidetuista potilaista (n = 27) ilmaantui systeemisiä haittavaikutuksia yhteensä 48 kappaletta. Luokka 1 -reaktioita esiintyi 22,9 % (n = 11), luokka 2 -reaktioita 62,5 % (n = 30) ja luokka 3 -reaktioita 14,6 % (n = 7). Kuolemaan johtaneita haittavaikutuksia ei esiintynyt. Altistavina tekijöinä systeemihaittavaikutuksille todettiin hoidettavan ikä (lapset), astma, voimakas ihopistokoereaktio (SPT 3+/4+) ja isot paikalliset reaktiot pistosten yhteydessä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen

Englantilaisessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Varney VA, Tabbah K, Mavroleon G ym. Usefulness of...»3 tutkittiin 36 aikuista pölypunkkiallergista potilasta, jotka saivat pölypunkkisiedätystä (Alutard Der p, ALK-Abello) tai lumevalmistehoidon. Ylläpitovaihe kesti 12 kuukautta. 4 viikkoa tämän päätyttyä verrattiin sekä oire- että lääkityspäiväkirjoja ennen hoitoa edeltäviin kirjauksiin.

Siedästyshoitoryhmässä 1 vuoden hoidon jälkeen oireet vähenivät 58 % (p < 0,002) ja ensiapulääkityksen tarve väheni 20 %. Vastaavat muutokset lumeryhmässä olivat 32 % ja 0 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimus- ja hoitoaika oli ainoastaan 1 vuosi.

Kirjallisuutta

 1. Wang H, Lin X, Hao C ym. A double-blind, placebo-controlled study of house dust mite immunotherapy in Chinese asthmatic patients. Allergy 2006;61:191-7 «PMID: 16409195»PubMed
 2. Dong X, Huang N, Li W ym. Systemic Reactions to Dust Mite Subcutaneous Immunotherapy: A 3-Year Follow-up Study. Allergy Asthma Immunol Res 2016;8:421-7 «PMID: 27334780»PubMed
 3. Varney VA, Tabbah K, Mavroleon G ym. Usefulness of specific immunotherapy in patients with severe perennial allergic rhinitis induced by house dust mite: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Clin Exp Allergy 2003;33:1076-82 «PMID: 12911781»PubMed