Takaisin

Allerginen nuha ja koivu-uutteen teho aikuisilla

Näytönastekatsaukset
Jura Numminen
14.8.2019

Näytön aste: A

Pistossiedätyshoito koivu-uutteella (Alutard SQ®) vähentää oireita ja on hyvin siedetty allergisilla aikuispotilailla.

Ruotsalaisessa 2 vuoden kestoisessa lumekontrolloidussa pistossiedätyshoitotutkimuksessa «Arvidsson MB, Löwhagen O, Rak S. Effect of 2-year ...»1 hoidettiin koivun siitepölylle allergisia aikuispotilaita (ikä 19–46 vuotta). Aktiiviryhmässä oli 24 potilasta ja lumeryhmässä 20 potilasta.

2 vuoden hoidon jälkeen allergiaoireet olivat vähentyneet merkitsevästi aktiiviryhmässä lumeryhmään verrattuna (p = 0,005). Oireenmukaisten lääkkeiden tarve oli vähentynyt samoin (p = 0,004).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Otoskoko oli pieni.

Tanskalaisessa kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Bødtger U, Poulsen LK, Jacobi HH ym. The safety an...»2tutkittiin 35 koivuallergista aikuispotilasta (19–46 vuotta). Tutkittavat saivat EAACI:n ohjeiden mukaan koivun pistossiedätyshoidon (Alutard SQ, ALK-Abello) tai lumevalmisteen (histamiini) 11 kuukauden ajan.

Koivun pistossiedätyshoito vähensi rinokonjuktiviittioireita (p < 0,05) ja oirelääkityspisteitä (p < 0,02). Haittavaikutuksia esiintyi mahdollisesti 23/591 pistoksista, mutta nämä olivat pääsääntöisesti lieviä paikallisreaktioita. Vakavia yleisreaktioita ei esiintynyt.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Cochrane-katsaus «Calderon MA, Alves B, Jacobson M ym. Allergen inje...»3 arvioi pistossiedätyshoidon tehoa ja turvallisuutta allergisen nuhan hoidossa. Katsaukseen otettiin mukaan kaikki satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset. Kaikkiaan 51 julkaisua 1 111:sta julkaisusta hyväksyttiin mukaan. Näissä tutkimuksissa oli mukana yhteensä 1 645 potilasta ja 1 226 kontrollihenkiloä, jotka saivat keskimäärin 18 siedätyshoitopistosta. Siedätyshoito kesti 3 päivästä 3 vuoteen.

Oirepisteet 15:stä eri tutkimuksesta otettiin mukaan meta-analyysiin, jossa oli mukana vain kaksoissokkoutetut tutkimukset. Se osoitti merkitsevän (SMD -0,73; 95 % luottamusväli -0,97 – -0,5, P < 0,00001) vähenemisen oirepisteissä siedätyshoitoa saaneilla verrattuna kontrolleihin. 13 tutkimuksen meta-analyysi osoitti, että siedätyshoito vähentää lääkityksen tarvetta merkitsevästi (SMD -0,57; 95 % luottamusväli -0,82 – -0,33, P < 0,00001). Otoskoon kliinisestä merkityksestä kirjoittajat totesivat, että sen arvioiminen on vaikeaa. Adrenaliinia oli käytetty 0,01 %:ssa aktiivihoitopistoksista (1/8 278 pistosta kohti). Fataaleja haittavaikutuksia ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Arvidsson MB, Löwhagen O, Rak S. Effect of 2-year placebo-controlled immunotherapy on airway symptoms and medication in patients with birch pollen allergy. J Allergy Clin Immunol 2002;109:777-83 «PMID: 11994699»PubMed
  2. Bødtger U, Poulsen LK, Jacobi HH ym. The safety and efficacy of subcutaneous birch pollen immunotherapy - a one-year, randomised, double-blind, placebo-controlled study. Allergy 2002;57:297-305 «PMID: 11906359»PubMed
  3. Calderon MA, Alves B, Jacobson M ym. Allergen injection immunotherapy for seasonal allergic rhinitis. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD001936 «PMID: 17253469»PubMed