Takaisin

Kielenalussiedätys pölypunkkiallergiaan ja astmalääkitys aikuisilla ja teini-ikäisillä

Näytönastekatsaukset
Paula Pallasaho
14.8.2019

Näytön aste: C

Pölypunkkiallergian kielenalussiedätys saattaa vähentää astmalääkityksen tarvetta teini-ikäisillä ja aikuisilla.

Kielenalussiedätyksen tehoa ja turvallisuutta astmassa tutkittiin 604:lla vähintään 14-vuotiaalla tutkittavalla kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Mosbech H, Deckelmann R, de Blay F ym. Standardize...»1. Edellytyksenä oli pölypunkkiallergiaan liittyvä allerginen nuha ja astma. Astma oli vaikeudeltaan lievä tai keskivaikea. Tutkimus kesti 1 vuoden, ja tutkittavat satunnaistettiin samassa suhteessa joko lumeryhmään tai 3 eri aktiivihoidon ryhmään: 1 SQ-HDM, 3 SQ-HDM tai 6 SQ-HDM. Ensisijaisena päätetapahtumana oli inhalaatiosteroidin muutos vuoden hoidolla.

Vuoden hoidon jälkeen 6 SQ-HDM -ryhmän inhalaatiosteroidin vuorokausiannos oli keskimäärin 208 µg ja lumeryhmän 126 µg pienempi kuin lähtötilanteessa, ryhmien ero oli merkitsevä (p = 0,004). Muiden ryhmien tai muuttujien osalta ei saavutettu merkitsevää muutosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Mosbech H, Deckelmann R, de Blay F ym. Standardized quality (SQ) house dust mite sublingual immunotherapy tablet (ALK) reduces inhaled corticosteroid use while maintaining asthma control: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2014;134:568-575.e7 «PMID: 24797423»PubMed