Takaisin

Kissa-allergian pistossiedätyshoito ja astmaan liittyvä keuhkoputkien supistumisherkkyys

Näytönastekatsaukset
Paula Pallasaho
14.8.2019

Näytön aste: B

Kissa-allergian pistossiedätyshoito ilmeisesti vähentää astmaa sairastavien keuhkoputkien sekä allergeenispesifiä että epäspesifiä supistumisherkkyyttä.

41 kissalle tai koiralle allergista astmaa sairastavaa lasta ja aikuista otettiin tutkimukseen «Sundin B, Lilja G, Graff-Lonnevig V ym. Immunother...»1, jossa tutkittiin kissa- ja koirasiedätyksen vaikutusta keuhkoputkien supistumisherkkyyteen. Tutkimus oli kaksoissokkoutettu, satunnaistettu ja lumekontrolloitu. Eläinallergiaan liittyvä astmaattinen reagointi oli varmistettu keuhkoputkialtistuskokein. 22 hoidettiin allergian mukaan joko kissa-Alutardilla tai koira-Alutardilla ja 17 lumeella. Kissasiedätystä sai 8 lasta ja 7 aikuista.

Vasteen seurannassa keuhkoputkien allergeenispesifillä altistuskokeella todettiin kissasiedätystä saaneiden sietävän 9 kuukauden hoidon jälkeen allergeenia 5-kertaisesti (p < 0,01) ja 12 kuukauden hoidon jälkeen 11-kertaisesti (p < 0,001) verrattuna lähtötilanteeseen. 12 kuukauden hoidon jälkeen kissasiedätettyjen keuhkoputkien supistumisherkkyys myös histamiinialtistuksessa oli merkitsevästi vähentynyt (p < 0,05). Lumeryhmässä ei tapahtunut merkitseviä muutoksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Yllä mainitun tutkimuksen «Sundin B, Lilja G, Graff-Lonnevig V ym. Immunother...»1 seurannassa «Hedlin G, Graff-Lonnevig V, Heilborn H ym. Immunot...»2 ensimmäisen vuoden sokkoutuksen purkamisen jälkeen lumeryhmälle aloitettiin myös siedätyshoito. Siedätyshoidon kesto oli 3 vuotta. Keuhkoputkien supistumisherkkyyttä tutkittiin ennen hoitoa ja vuosittain hoidon aikana keuhkoputkien histamiinialtistuskokeella ja allergeenispesifillä keuhkoputkien altistuskokeella.

Kissasiedätystä saaneiden ryhmässä jo 1 vuoden kohdalla sekä epä- että allergeenispesifi supistumisherkkyys olivat merkitsevästi vähentyneet verrattuna supistumisherkkyyteen ennen hoidon alkua. Molemmilla tavoilla mitatut keuhkoputkien supistumisherkkyydet vähenivät 3 vuoden siedätyksellä merkitsevästi verrattuna hoitoa edeltäneeseen tasoon (p < 0,001 molemmille).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

22 kissalle herkistynyttä amerikkalaisia aikuisastmaatikkoa jaettiin kahteen ryhmään: 11 hoidettiin kissan karva- ja epiteelivalmisteella ja 11 lumeella kaksoissokkoutetusti «Van Metre TE Jr, Marsh DG, Adkinson NF Jr ym. Immu...»3. Kaikilla oli ollut oireita kissan läheisyydessä, ihopistokoe myönteinen kissa-allergeenilla ja kissa-altistuksessa FEV1:ssä vähintään 20 %:n lasku.

1 vuoden hoidon jälkeen kissavalmisteella hoidetuilla potilailla keuhkoputkialtistuskokein mitatussa 20 %:n laskun FEV1:ssä aiheuttava annos kohosi merkitsevästi lumeella hoidettuihin verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Käytetty hoitovalmiste ALK:lla Tanskassa valmistettu ja vastaava valmiste kuin Kissa Alutard®.

Kirjallisuutta

  1. Sundin B, Lilja G, Graff-Lonnevig V ym. Immunotherapy with partially purified and standardized animal dander extracts. I. Clinical results from a double-blind study on patients with animal dander asthma. J Allergy Clin Immunol 1986;77:478-87 «PMID: 3950252»PubMed
  2. Hedlin G, Graff-Lonnevig V, Heilborn H ym. Immunotherapy with cat- and dog-dander extracts. V. Effects of 3 years of treatment. J Allergy Clin Immunol 1991;87:955-64 «PMID: 2026846»PubMed
  3. Van Metre TE Jr, Marsh DG, Adkinson NF Jr ym. Immunotherapy for cat asthma. J Allergy Clin Immunol 1988;82:1055-68 «PMID: 2462581»PubMed