Takaisin

Heinäallergian kielenalussiedätyshoidon vaikutus aikuisten astmaoireisiin ja astmalääkityksen tarpeeseen

Näytönastekatsaukset
Paula Pallasaho
14.8.2019

Näytön aste: C

Heinäallergian kielenalussiedätyshoito saattaa vähentää astmaoireita ja astmalääkityksen tarvetta aikuisilla.

Kielenalussiedätyksen tehoa astmaan ja allergiseen nuhaan tutkittiin Tanskassa ja Ruotsissa 114 aikuisella satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Dahl R, Stender A, Rak S. Specific immunotherapy w...»1 käyttäen heinäsiedätystablettia (Grazax®, ALK) 10–14 viikkoa ennen siitepölykautta ja kauden aikana vuonna 2004.

Eroa astmaoireiden esiintymisessä tai astmalääkityksen tarpeessa ei todettu verrattaessa siedätys- ja lumeryhmää, vaikka allergisen nuhan oireiden ja lääkitystarpeen osalta todettiin selvä ero siedätysryhmän hyväksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Heinäallergian kielenalussiedätyksen (Grazax) tehoa tutkittiin satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Durham SR, Emminger W, Kapp A ym. SQ-standardized ...»2, jossa oli tutkittavia 8 eri maasta Euroopassa. Tutkittavat olivat aikuisia. Tutkimuksen 1. vuoden aikana siedätysryhmään kuului 282 ja lumeryhmään 286. Tutkimus suunniteltiin alun perin vuoden kestoiseksi, mutta sitä jatkettiin 5 vuotta täyteen, joista 3 vuotta hoitoa ja 2 vuotta seurantaa. Astman osalta verrattiin 79 siedätysryhmään kuulunutta ja 72 lumeryhmään kuulunutta heinäallergiaan liittyvästä astmaoireilusta kärsivää.

Yhdistetty astmaoireilun ja astmalääketarpeen pisteytys oli 39 % (p = 0,049) pienempi siedätysryhmässä lumeryhmään verrattuna yhdistäen 5 vuoden tulokset ja 44 % (p = 0,030) pienempi, kun arvioitiin siitepölyn osalta huippukausia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Dahl R, Stender A, Rak S. Specific immunotherapy with SQ standardized grass allergen tablets in asthmatics with rhinoconjunctivitis. Allergy 2006;61:185-90
  2. Durham SR, Emminger W, Kapp A ym. SQ-standardized sublingual grass immunotherapy: Confirmation of disease modification 2 years after 3 years of treatment in a randomized trial. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-25