Takaisin

FIB-4 ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin vuositarkastuksessa

Näytönastekatsaukset
Anna Lempiäinen
8.1.2020

Näytön aste: C

FIB-4 ei vaadi ajantasaista painoindeksiä, jonka vuoksi se soveltuu ensisijaiseksi vuositarkastusten esikokeeksi.

NFS ja FIB-4 ovat parhaiten validoituja ja AUROC-arvon perusteella toimivia fibroosilaskureita NAFLD:n yhteydessä. Niiden keskinäisessä vertailusta tutkimustieto on ristiriitaista, mutta meta-analyysissa «Sun W, Cui H, Li N ym. Comparison of FIB-4 index, ...»1 FIB-4 suoriutui alemmalla päätöksentekorajalla paremmin kuin NFS.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Tutkimuksen johtopäätökset koskien fibroosi-indeksien arvoa merkittävän fibroosin poissulussa ja alemman päätöksentekorajan käyttökelpoisuutta, ovat sovellettavissa suomalaisiin NAFLD-potilaihin.

Asiantuntijajärjestöjen (EASL, EASD ja EASO) hoitosuosituksessa «European Association for the Study of the Liver (E...»2 suositellaan molempia laskureita, eikä siinä oteta kantaa niiden paremmuuteen.

Suositus FIB-4-laskurin ensisijaisuudesta perustuu osin asiantuntija-arvioon, jossa on huomioitu laskureiden käyttökelpoisuus suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Molempien laskureiden suosittaminen voisi johtaa epäselvyyteen valittavasta tutkimuksesta ja kirjavaan käytäntöön.

FIB-4-laskurin etuna on, että se ei vaadi ajankohtaista painoindeksiä tai muita kliinisiä esitietoja. On todennäköistä, että laboratoriokokeet ohjelmoidaan ennen vastaanottoa, jolloin ajankohtainen painoindeksi ei välttämättä ole käytettävissä.

Tutkimus on helposti rakennettavissa laboratoriotietokantaan, jolloin laskurin arvo saadaan laboratoriosta eikä vastaanotolla tarvitse käyttää erillisiä nettilaskureita. Tulos jää laboratoriotietokantaan, josta se on nopeasti löydettävissä, ja vertailu aiempiin arvoihin on helpompaa, kuin jos tulos olisi laskettu manuaalisesti vastaanotolla ja merkitty sairaskertomustekstin joukkoon.

NFS vaatii ajankohtaisen BMI-tiedon, joka saadaan useimmiten vastaanoton yhteydessä.

Kun FIB-4 on harmaalla alueella, on NFS hyödyllinen lisä fibroosin asteen arviointiin.

Kirjallisuutta

  1. Sun W, Cui H, Li N ym. Comparison of FIB-4 index, NAFLD fibrosis score and BARD score for prediction of advanced fibrosis in adult patients with non-alcoholic fatty liver disease: A meta-analysis study. Hepatol Res 2016;46:862-70 «PMID: 26763834»PubMed
  2. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD)., European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. Diabetologia 2016;59:1121-40 «PMID: 27053230»PubMed