Takaisin

Elastografia (trasientti elastografia, TE) ja magneettiresonansielastografia, MRE) edenneen fibroosin F3–F4:n diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Hannele Yki-Järvinen
8.1.2020

Näytön aste: A

Transientti elastografia (TE) on kajoamaton, noin 10 minuuttia kestävä tutkimus, joka mittaa maksan jäykkyyttä ja jonka avulla voidaan ennustaa edennyt fibroosi (F3–F4) varsin luotettavasti.

Ei-alkoholiperäisessä rasvamaksataudissa (NAFLD) maksan jäykkyyttä voidaan mitata elastografialla. Tarjolla on useita on tarjolla useita tekniikoita (ks. taulukko «Kuvantamistutkimuksia, joilla mitataan maksan jäykkyyttä....»1). Näistä TE:lle on kattavimmin saatavissa viitearvot. Magnettiresonssielastografiaa (MRE) pidetään parhaana menetelmänä, koska sillä voidaan kuvantaa uusimmilla sovellutuksilla koko maksa kolmiulotteisesti. TE on "yksittäinen sokea pisto" maksaan, ultraäänimenetelmät mahdollistavat mittauksen ultraäänessä nähtävällä alueella, mutta laitteet ovat toistaiseksi huonosti standardoituja.

Taulukko 1. Kuvantamistutkimuksia, joilla mitataan maksan jäykkyyttä.
Menetelmä Muodostamistapa Paineaallon kesto Taajuus Valmistaja
Transientti elastografia Mekaaninen Ohimenevä (transient) 50 Hz Echosens
Shear wave elastografia Ultraääni Ohimenevä Alue tai elastogrammi 2D-kuvassa Siemens
Philips
SuperSonic
Imagine
MRE
(erillinen laite MRI-laitteen yhteydessä)
Mekaaninen Jatkuva 60 Hz GE
Siemens
Philips

Tutkimuksessa «Eddowes PJ, Sasso M, Allison M ym. Accuracy of Fib...»1 verrattiin TE:llä mitattua maksan jäykkyyttä maksabiopsiassa todettuun fibroosin asteeseen 383 englantilaisella aikuispotilaalla (ikähaitari 19–77 vuotta), joilla epäiltiin rasvamaksatautia. Potilaista 50 %:lla oli diabetes, 45 % oli naisia, painoindeksi oli keskimäärin 33,8 (vaihteluväli 19,5–53,2) kg/m2. Maksan histologian arvioi 2 patologia. Käytössä oli Fibroscan(-laite ja 2 erilaista anturia (M tai XL anturi). Potilaista NASH oli 63 %:lla, pelkkä rasvamaksa 24 %:lla ja normaali maksa 4 %:lla. Elastografialla F2 AUROC-arvo oli 0,77, F3 0,80, F4 0,89. Negatiivinen ennustearvo F2:lle (NPV) oli 0,61, F3:lle 0,81 ja F4:lle 0,98. Youden raja-arvot olivat F2 8,2 kPA, F3 9,7 kPa ja F4 13,6 kPa. Käytetty anturi tai maksan rasvaisuus ei vaikuttanut tuloksiin. Transientti elastografia soveltuu edenneen fibroosin (F3–F4) poissulkuun.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Soveltuvuus suomalaiseen väestöön: Soveltuu suomalaiseen NAFLD-väestöön.
  • Kommentti: Muita kaupallisia menetelmiä on saatavissa, mutta viitearvoja ei ole selvitetty yhtä laajasti kuin Fibroscan-laitteella.

Tutkimukseen «Hsu C, Caussy C, Imajo K ym. Magnetic Resonance vs...»2 osallistui 230 osallistujaa (ikä 52 vuotta, painoindeksi keskimäärin 33,8 kg/m2), joilla oli maksabiopsialla varmistettu rasvamaksatauti. Tutkittavat on poimittu 3 eri tutkimuksesta, jotka oli tehty Yhdysvalloissa (Kaliforniassa ja Minnesotassa) tai Japanissa. Fibroosi mitattiin TE:lla ja MRE:lla.

MRE:n AUROC-arvo oli kaikilla fibroosiluokissa merkittävästi parempi kuin TE:n. Tutkimus vahvisti yksittäisten tutkimusten tuloksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Eddowes PJ, Sasso M, Allison M ym. Accuracy of FibroScan Controlled Attenuation Parameter and Liver Stiffness Measurement in Assessing Steatosis and Fibrosis in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Gastroenterology 2019;156:1717-30 «PMID: 30689971»PubMed
  2. Hsu C, Caussy C, Imajo K ym. Magnetic Resonance vs Transient Elastography Analysis of Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Pooled Analysis of Individual Participants. Clin Gastroenterol Hepatol 2019;17:630-37.e8 «PMID: 29908362»PubMed