Takaisin Tulosta

EKG on keskeisessä asemassa sepelvaltimotautikohtauksen diagnostiikassa ja vaaran arviossa

Lisätietoa aiheesta
Markku Eskola
28.4.2014

Kirjallisuutta

  1. Nikus K, Pahlm O, Wagner G ym. Electrocardiographic classification of acute coronary syndromes: a review by a committee of the International Society for Holter and Non-Invasive Electrocardiology. J Electrocardiol 2010;43:91-103 «PMID: 19913800»PubMed
  2. Nikus KC, Eskola MJ. EKG sepelvaltimokohtauksen vaaran arvioinnissa. Suom Lääkäril 2004;59:2365-72
  3. Nikus KC, Eskola MJ, Sclarovsky S. Electrocardiographic presentations of left main or severe triple vessel disease in acute coronary syndromes--an overview. J Electrocardiol 2006;39:S68-72 «PMID: 16934826»PubMed
  4. Nikus KC, Eskola MJ, Virtanen VK ym. ST-depression with negative T waves in leads V4-V5--a marker of severe coronary artery disease in non-ST elevation acute coronary syndrome: a prospective study of Angina at rest, with troponin, clinical, electrocardiographic, and angiographic correlation. Ann Noninvasive Electrocardiol 2004;9:207-14 «PMID: 15245335»PubMed
Kuva 1.

Globaali iskemia EKG:ssä. Rintakipujen aikana rekisteröity EKG, jossa ovat todettavissa laaja-alaiset ST-tason laskut. Suurin muutos on vasemmanpuoleisissa rintakytkennöissä, joissa T-aalto on negatiivinen. Tunnusomainen ST-välin nousu näkyy kytkennässä aVR. Varjoainekuvauksessa todettiin vaikea kolmen suonen tauti.

Lähde: Heikkilä J, Kupari M ym. (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä, 2008 s. 452.

Julkaistaan Kustannus Oy Duodecimin luvalla.

Kuva 2.

Paikallinen subendokardiaalinen iskemia kytkennöissä V2–V5, joissa todetaan ST-segmentin lasku ja positiivinen T-aalto (kytkennät V1–V3 vasemmalla ja V4–V6 oikealla puolella).

Lähde: Nikus K, Eskola M. EKG sepelvaltimotautikohtauksen vaaran arvioinnissa. Suomen Lääkärilehti 2004;59:2365-72

Julkaistaan Suomen Lääkärilehden luvalla.