Takaisin Tulosta

Allergia ja atopia äkillisen välikorvatulehduksen vaaratekijänä

Lisätietoa aiheesta
Marjo Renko
6.9.2017
 • Allergian merkitys äkillisen välikorvatulehduksen vaaratekijänä on epäselvä.
 • Tainion ym. tutkimuksessa «Tainio VM, Savilahti E, Salmenperä L ym. Risk fact...»1 seurattiin 183 lasta syntymästä 1 vuoden ikään, ja 1 lastenlääkäri tutki lapset aina heidän sairastuessaan.
 • Lapsi katsottiin atoopikoksi, jos hänellä tuona aikana todettiin kutiava, kuiva ihottuma, urtikaria, 3 tai useampia obstruktiivisia bronkiitteja tai 3 seuraavista: yli kuukauden kestänyt vetinen nuha, toistuvaa kutinaa tai vetistystä silmissä, 2 obstruktiivista bronkiittia tai jonkin ruoan aiheuttamia gastrointestinaalisia oireita.
 • Atopia lisäsi toistuvien otiittien riskiä vaarasuhteella 1,9 (95 % luottamusväli 1,2 – 3,2). Tutkimuksen suurin ongelma oli obstruktiivisten bronkiittien sisällyttäminen atopian määritelmään, sillä ne voivat olla oire virusinfektiosta myös ei-atoopikolla.
 • Sairauskertomuksiin perustuvassa Alhon ym. kohorttitutkimuksessa «Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. Risk factors for rec...»2 allergia (atooppinen dermatiitti, ruoka-allergia, allerginen nuha tai astma vanhempien ilmoittamana) todettiin riskitekijäksi otiitille (OR 1,4; 95 % luottamusväli 1,2–1,6).
 • Pukanderin väestöpohjaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa «Pukander J. Acute otitis media among rural childre...»3 vanhempien ilmoittaman atooppisen ekseeman, urtikarian, astman, heinänuhan tai ruoka-aineallergian todettiin olevan yhteydessä otiittiriskiin.
 • Saman tekijän erikoissairaanhoitoon hakeutuneisiin lapsiin perustuvassa tapaus-verrokkitutkimuksessa yhteyttä ei havaittu «Pukander J, Luotonen J, Timonen M ym. Risk factors...»4.
 • Samoin kävi pienemmässä vastaavanlaisessa turkulaisessa 115 otiittikierteisen lapsen tapaus-verrokkitutkimuksessa «Ståhlberg MR, Ruuskanen O, Virolainen E. Risk fact...»5.
 • Sipilän 1 294 lapsen seurantatutkimuksessa «Sipilä M, Karma P, Pukander J ym. The Bayesian app...»6 vanhempien ilmoittamat lapsen allergiset oireet assosioituivat heikosti, mutta merkitsevästi otiittiriskiin.
 • Otiitin riskitekijöitä selvittävässä meta-analyysissä «Uhari M, Mäntysaari K, Niemelä M. A meta-analytic ...»7 yhdistettiin tiedot 3 työstä. Atopian ja otiittien välillä todettiin positiivinen assosiaatio, joka ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä (OR 1,23; 95 % luottamusväli 0,94–1,61).
 • Bentdalin norjalaisessa populaatiopohjaisessa 3 406 iältään 10-vuotiaan lapsen poikkileikkaustutkimuksessa «Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G ym. Acute otitis...»8 selvitettiin kaikilta lomakekyselynä lapsen allergiset ja atooppiset sairaudet sekä viimeisen vuoden aikana sairastetut otiitit. Lisäksi 2 657 lapselle tehtiin ihotestit (prick-perussarja). Lapsista 13,8 % oli sairastanut vähintään 1 otiitin viimeisen vuoden aikana ja 4,1 %:lla oli ollut ≥ 2 episodia. Näillä lapsilla astma assosioitui selvästi välikorvatulehduksiin (OR 2,7, 95 % luottamusväli 1,8–4,0). Yhteys oli selvin niillä astmaatikoilla, jotka olivat ihotestinegatiivisia.
 • Yhteenvetona voidaan todeta, että atooppisten sairauksien ja otiitin yhteyttä selvitettäessä ongelmana ovat atooppisten sairauksien laaja kirjo ja sen eri ilmenemismuotojen vaikea määrittely sekä se, että useimmissa tutkimuksissa tieto mahdollisista atooppisista sairauksista perustuu vanhempien arvioon.

Kirjallisuutta

 1. Tainio VM, Savilahti E, Salmenperä L ym. Risk factors for infantile recurrent otitis media: atopy but not type of feeding. Pediatr Res 1988;23:509-12 «PMID: 3387173»PubMed
 2. Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. Risk factors for recurrent acute otitis media and respiratory infection in infancy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1990;19:151-61 «PMID: 2373599»PubMed
 3. Pukander J. Acute otitis media among rural children in Finland. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1982;4:325-32 «PMID: 7152844»PubMed
 4. Pukander J, Luotonen J, Timonen M ym. Risk factors affecting the occurrence of acute otitis media among 2-3-year-old urban children. Acta Otolaryngol 1985;100:260-5 «PMID: 4061076»PubMed
 5. Ståhlberg MR, Ruuskanen O, Virolainen E. Risk factors for recurrent otitis media. Pediatr Infect Dis 1986;5:30-2 «PMID: 3945573»PubMed
 6. Sipilä M, Karma P, Pukander J ym. The Bayesian approach to the evaluation of risk factors in acute and recurrent acute otitis media. Acta Otolaryngol 1988;106:94-101 «PMID: 3421103»PubMed
 7. Uhari M, Mäntysaari K, Niemelä M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis 1996;22:1079-83 «PMID: 8783714»PubMed
 8. Bentdal YE, Nafstad P, Karevold G ym. Acute otitis media in schoolchildren: allergic diseases and skin prick test positivity. Acta Otolaryngol 2007;127:480-5 «PMID: 17453473»PubMed