Takaisin Tulosta

Taulukko 1 / Kahdentoista askeleen hoidon vertailu muihin hoitomuotoihin (nak04632)

Lisätietoa aiheesta
31.8.2015

MATCH-projektissa «Matching Alcoholism Treatments to Client Heterogen...»1, «Project MATCH secondary a priori hypotheses. Proje...»2, «Matching alcoholism treatments to client heterogen...»3 (n = 952) verrattiin kahdentoista askeleen hoito-ohjelmaa kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan haastatteluun. Seuranta-aika oli 12 ja 36 kuukautta. Kahdentoista askeleen hoito-ohjelma tuotti hieman muita hoitomuotoja paremman hoitotuloksen potilailla, jotka oli hoidettu kokonaan avohoidossa (taulukko «Kahdentoista askeleen hoito-ohjelman vertailu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan haastatteluun (Project-MATCH) avohoitopotilailla....»1).

Kahdentoista kuukauden kohdalla kahdentoista askeleen ohjelma oli merkitsevästi parempi kuin kognitiivinen tai motivoiva ohjelma (NNT molempien suhteen 11). 36 kuukauden kuluttua kahdentoista askeleen hoito oli merkitsevästi parempi kuin kognitiivinen hoito (NNT=8) ja myös parempi kuin motivoiva hoito (NNT=11).

Taulukko 1. Kahdentoista askeleen hoito-ohjelman vertailu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja motivoivaan haastatteluun (Project-MATCH) avohoitopotilailla.
Hoitomuoto % raittiina kuukaudet 4 – 15 % raittiina kuukaudet 37 – 39
Kaksitoista askelta (AA) 24 36
Kognitiivinenkäyttäytymisterapia 15 24
Motivoiva haastattelu 15 27

Kirjallisuutta

  1. Matching Alcoholism Treatments to Client Heterogeneity: Project MATCH posttreatment drinking outcomes. J Stud Alcohol 1997;58:7-29 «PMID: 8979210»PubMed
  2. Project MATCH secondary a priori hypotheses. Project MATCH Research Group. Addiction 1997;92:1671-98 «PMID: 9581001»PubMed
  3. Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH three-year drinking outcomes. Alcohol Clin Exp Res 1998;22:1300-11 «PMID: 9756046»PubMed