Takaisin Tulosta

Alkoholinkäytöstä kysyminen

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Alkoholiongelmaisen hoito
31.8.2015

Avoin kysymys

Lisäkysymykset (alkoholinkäyttöä kysyttäessä)

  • Kuinka paljon alkoholia (erikseen juomalaaduittain) olette keskimäärin käyttänyt viikossa viimeisen kolmen kuukauden aikana tai
  • Koska viimeksi käytitte alkoholia (juomalaaduittain)? Kuinka paljon silloin joitte ja vastaako määrä tavallisesti käyttämäänne? ja

Kolmas kysymys (humalajuominen)

  • Kuinka usein juotte kerralla vähintään kuusi annosta?

Kirjallisuutta

  1. Feunekes GI, van 't Veer P, van Staveren WA ym. Alcohol intake assessment: the sober facts. Am J Epidemiol 1999;150:105-12 «PMID: 10400547»PubMed
  2. Steinweg DL, Worth H. Alcoholism: the keys to the CAGE. Am J Med 1993;94:520-3 «PMID: 8498397»PubMed