Takaisin Tulosta

Keliakian patogeneesi

Lisätietoa aiheesta
Keliakia Käypä hoito -työryhmä
18.12.2018
  • Keliakian taudinkuva vaihtelee vaikeasta malabsorptiosyndroomasta täysin oireettomaan.
  • Ohutsuolen limakalvovaurion aiheuttaja on vehnän, ohran ja rukiin sisältämä gluteeni.
  • Tauti assosioituu vahvasti HLA-DQ2 ja HLA-DQ8-genotyyppeihin. Muitakin tautigeenejä on etsitty, mutta tulokset eivät ole olleet yhdenmukaisia.
  • Keliakiassa kehittyy autovasta-aineita kudostransglutaminaasientsyymiä kohtaan.
    • Näiden vasta-aineiden esiintyminen liittyy suurella tarkkuudella ja herkkyydellä keliakiaan.
    • Kudostransglutaminaasi muuttaa gliadiinin rakennetta deamisaation kautta, jolloin gliadiinia vastaan kehittyy immuunivaste ja T-soluaktivaatio.
  • Hoitamattomaan keliakiaan näyttää liittyvän lisääntynyt muiden autoimmuunisairauksien vaara.