Takaisin Tulosta

Huumetestien aikarajoja

Lisätietoa aiheesta
Teemu Gunnar
12.4.2018
Taulukko 1. Huumetestien aikarajoja
Käytetty aine Pikatestillä tai muulla immunologisella testillä todettavissa virtsassa (vrk käytön jälkeen) Todettavissa veressä (vrk käytön jälkeen) Eliminaatio: puoliintumisaika veressä (tuntia)
Amfetamiini 2–6(–9)1) 1–3 7–34 (–enemmän; riippuu virtsan pH:sta)
Metamfetamiini 2–6(–9)1) 1–3 6–15 (–enemmän; riippuu virtsan pH:sta)
Ekstaasi (MDMA) 1–3 1–2 5–9
Kokaiini 1–4(–22)1,2) alle 1 0,7–1,5
Opiaatit
Heroiini
6-asetyylimorfiini 5–34 tuntia 0,1–0,5
Morfiini 1–7 1,3–6,7
Metadoni 7–14 15–55
Buprenorfiini 1–7(–21)1) 2–4 (parenteraalinen)
18–49 (sublinguaalinen)
Fentanyyli 1–4 3–12
Dekstropropoksifeeni 4–7 8–24
Kannabis (THC) 5 tuntia3)
Suurkäyttäjä 14–(> 30)1,2) 72–312
Säännöllinen käyttäjä 5–142)
Satunnaiskäyttäjä 1–52) 20–57
Passiivinen käyttäjä 0(–1)2,4)
LSD 1–42) 1–2 3–4
Bentsodiatsepiinit alle 1–7
Diatsepaami 5–9(–30)1,2) 21–37
Klooridiatsepoksidi 5–9(–30)1,2) 6–27
Oksatsepaami 5–7 4–11
Tematsepaami 5–7 3–13
Alpratsolaami 2–7 6–27
Loratsepaami 2–4 9–16
Klonatsepaamia 5–9(–30)1,2) 19–60
Midatsolaami 1–2 1–4
Triatsolaami 1–2 1,5–5
Gammahydroksibutyraatti (GHB) 0–1 5 tuntia 0,3–1,0
1) Pitkäaikaisessa käytössä korkein annoksin yhdiste saattaa näkyä huomattavan pitkään virtsanäytteessä.
2) Todettavissa virtsassa aineenvaihduntatuotteina (vuorokausi käytön jälkeen).
3) Kannabiksen biologisesti ei-aktiivista aineenvaihduntatuotetta tetrahydrokannabinolihappoa (THC-COOH) voidaan todeta verinäytteestä useita vuorokausia pidempään kuin tetrahydrokannabinolia (THC).
4) Vaatii pienen, ahtaan tilan ja hyvin voimakkaan altistuksen.

Kirjallisuutta

  1. Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man. Foster City, California: Chemical Toxicological Institute 2014
  2. Procyshyn RM, Bezchlibnyk KZ, Jeffries JJ (toim.) Clinical handbook of psychotropic drugs. Boston: Hogrefe Publishing 2015
  3. Hartman RL, Brown TL, Milavetz G ym. Effect of Blood Collection Time on Measured ?9-Tetrahydrocannabinol Concentrations: Implications for Driving Interpretation and Drug Policy. Clin Chem 2016;62:367-77 «PMID: 26823611»PubMed
  4. Nordal K, Øiestad EL, Enger A ym. Detection Times of Diazepam, Clonazepam, and Alprazolam in Oral Fluid Collected From Patients Admitted to Detoxification, After High and Repeated Drug Intake. Ther Drug Monit 2015;37:451-60 «PMID: 25549207»PubMed
  5. Standridge JB, Adams SM, Zotos AP. Urine drug screening: a valuable office procedure. Am Fam Physician 2010;81:635-40 «PMID: 20187600»PubMed
  6. Verstraete AG. Detection times of drugs of abuse in blood, urine, and oral fluid. Ther Drug Monit 2004;26:200-5 «PMID: 15228165»PubMed
  7. Silverstein JH, Rieders MF, McMullin M ym. An analysis of the duration of fentanyl and its metabolites in urine and saliva. Anesth Analg 1993;76:618-21 «PMID: 8452277»PubMed
  8. Elkader A, Sproule B. Buprenorphine: clinical pharmacokinetics in the treatment of opioid dependence. Clin Pharmacokinet 2005;44:661-80 «PMID: 15966752»PubMed
  9. Cone EJ, Bigelow GE, Herrmann ES ym. Non-smoker exposure to secondhand cannabis smoke. I. Urine screening and confirmation results. J Anal Toxicol 2015;39:1-12 «PMID: 25326203»PubMed