Takaisin Tulosta

Opioidiriippuvuuden diagnoosikriteerit (ICD-10)

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Huumeongelmaisen hoito
12.4.2018

ICD-10: F11.2 opioidien käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä, F12-F19 muut riippuvuutta aiheuttavat aineet; alkoholi F10.2

 • Vähintään kolme seuraavista on todettu yhtäaikaisesti vähintään kuukauden ajan tai mikäli jaksot ovat lyhyempiä, toistuvasti viimeksi kuluneen vuoden aikana:
 • 1. Voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää ainetta.
 • 2. Kyky kontrolloida aineen käytön aloittamista ja lopettamista tai käytettävän aineen määrää on heikentynyt. Tällöin ainetta käytetään usein suurempia määriä tai pidemmän ajan kuin oli tarkoitus, todetaan jatkuva halu aineen käyttöön tai yritykset vähentää tai kontrolloida aineen käyttöä epäonnistuvat.
 • 3. Fysiologinen vieroitusoireisto, kun aineen käyttö loppuu tai vähenee, mistä on osoituksena aineelle tyypilliset vieroitusoireet:
  • Vähintään kolme seuraavista:
   • opioidipäihteen himo
   • nenäeritteet ja aivastelu
   • kyynelvuoto
   • lihassäryt tai kouristukset
   • suoliston kouristukset
   • pahoinvointi tai oksentelu
   • ripuli
   • pupillien laajentuminen
   • ihokarvat nousevat pystyyn tai toistuvia vilunväristyksiä
   • sydämentykytys tai kohonnut verenpaine
   • haukottelu
   • nukkuminen on levotonta tai
   • saman tai läheisesti sukua olevan aineen käyttö vieroitusoireiden vähentämiseksi tai välttämiseksi.
 • 4. Osoitus sietokyvyn kasvusta; tarvitaan esimerkiksi selvästi aikaisempaa suurempia annoksia päihtymistilan tai toivotun vaikutuksen saavuttamiseksi tai aineen käyttöä seuraa selvästi aiempaa heikompi vaikutus, kun käytetään ainetta jatkuvasti samalla annoksella. Esimerkiksi opioidiriippuvaiset henkilöt voivat käyttää niin suuria päiväannoksia, että ne voisivat lamaannuttaa tai tappaa sietokyvyltään normaalin henkilön.
 • 5. Keskittyminen aineen käyttöön, mikä ilmenee muiden tärkeiden mielihyvän lähteiden tai kiinnostuksen kohteiden laiminlyöntinä tai siten, että aikaa kuluu runsaasti aineen hankkimiseen, käyttämiseen tai sen vaikutuksista toipumiseen.
 • 6. Aineen jatkuva käyttö huolimatta sen selvästi haitallisista seurauksista, mistä osoituksena on käytön jatkuminen, vaikka henkilö on tietoinen haitan luonteesta ja suuruudesta. Hän on esimerkiksi tietoinen siitä, että opiaattien suonensisäiseen käyttöön liittyy lisääntynyt infektio- sekä yliannoskuoleman riski. On syytä varmista, että käyttäjällä todella on tietoa haitan luonteesta ja laajuudesta.