Takaisin Tulosta

TIA:n oireet

Lisätietoa aiheesta
Tiina Sairanen
31.5.2016
 • TIA-potilaiden kohdalla on keskeistä pyrkiä nopeaan etiologiseen selvittelyyn, koska TIA:n jälkeisen aivoinfarktin riski on suurimmillaan välittömästi TIA:n jälkeen. Useiden tutkimusten perusteella riskin arvioidaan olevan 3–10 % 2 vuorokauden kuluessa, 5 % viikon kuluessa ja 9–17 % 3 kuukauden kuluessa «Wardlaw J, Brazzelli M, Miranda H ym. An assessmen...»1.
 • TIA:lle on esitetty kudospohjainen määritelmä «Easton JD, Saver JL, Albers GW ym. Definition and ...»2:
  • TIA on lyhytkestoinen neurologinen toiminnanhäiriö (episodi), joka johtuu paikallisesta aivojen tai retinan iskemiasta ja johon liittyy kliiniset oireet, jotka tyypillisesti kestävät alle tunnin, eikä aivoinfarktia oireiden taustalla voida osoittaa.
 • Koska TIA:n oireet ovat ohimeneviä, kliininen diagnoosi perustuu lähes aina anamneesiin. Anamneesin perusteella voidaan usein ratkaista, onko kyseessä ollut arteria carotis internan (taulukko «Karotis-TIA:n oireet....»1) vai vertebrobasilaarialueen (taulukko «Vertebrobasilaarialueen TIA:n oireet....»2) TIA. Ks. myös interaktiivinen kuva «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=khi00013»1 ja interaktiivinen kuva «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=khi00015»2.
 • Noin 65 % kaikista TIA-kohtauksista johtuu karotis- ja noin 30 % vertebrobasilaarialueen iskemiasta.
 • Kummaltakin suonitusalueelta peräisin olevia oireita esiintyy 3–20 %:lla potilaista.
 • Tavallisin oire on hemipareesi tai hemihypestesia. Hemipareesissa yläraaja on halvautunut selvemmin kuin alaraaja, lisäksi on yleensä samanaikaisesti havaittavissa kasvojen alaosan heikkoutta. Mikäli iskeeminen alue on hallitsevassa aivopuoliskossa, pareesioireisiin liittyy yleensä dysfaattinen puhehäiriö. Yhden silmän näön hämärtyminen (amaurosis fugax) on verrattain luotettava karotisalueen verenkierron häiriön oire.
 • Huimaus on vertebrobasilaarialueen TIA:n tyypillisin oire. Se on usein kiertohuimausta tai luonteeltaan määräsuuntaan kaatavaa. Huimaukseen liittyy usein pahoinvointia tai oksentelua, joiden aikana potilaalla voi esiintyä myös nystagmusta. Mikäli potilaalla on näiden oireiden lisäksi muita taulukossa mainittuja oireita, TIA tulee oireiden aiheuttajana todennäköiseksi.
Taulukko 1. Karotis-TIA:n oireet.
Oire
Toispuolinen raajahalvaus (motorinen hemipareesi)
Kasvohermon alahaaran heikkous (alafacialispareesi)
Toispuolinen tunnottomuus (sensorinen hemipareesi)
Puhehäiriö (dysfasia, dysartria)
Ohimenevä yhden silmän näön hämärtyminen (amaurosis fugax)
Osittainen homonyymi hemianopia (toispuolinen näkökenttäpuutos)
Taulukko 2. Vertebrobasilaarialueen TIA:n oireet.
Oire
Huimaus, pahoinvointi, oksentelu
Aivohermo-oireet
 • kaksoiskuvat (diplopia)
 • kasvojen tuntohäiriö
 • nielemisvaikeudet (dysfagia)
 • puheen takeltelu (dysartria)
Toispuolinen halvaus
Toispuolinen tunnottomuus
Molempien silmien näön hämärtyminen muiden takakierron oireiden yhteydessä
Lyyhistyminen
Hemiataksia
Homonyymi hemianopia

Kirjallisuutta

 1. Wardlaw J, Brazzelli M, Miranda H ym. An assessment of the cost-effectiveness of magnetic resonance, including diffusion-weighted imaging, in patients with transient ischaemic attack and minor stroke: a systematic review, meta-analysis and economic evaluation. Health Technol Assess 2014;18:1-368, v-vi «PMID: 24791949»PubMed
 2. Easton JD, Saver JL, Albers GW ym. Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Cardiovascular Nursing; and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease. The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists. Stroke 2009;40:2276-93 «PMID: 19423857»PubMed