Takaisin Tulosta

Akuutti hoito kentällä (sairaalan ulkopuolella)

Lisätietoa aiheesta
Perttu Lindsberg
31.5.2016
  • O2-naamarilla, jos veren happikyllästeisyys on < 95 %
    • intubaatio, mikäli potilaan tajunnantaso on selvästi alentunut
    • hengityksen kontrollointi hengityspalkeella tai kenttäkäyttöön soveltuvalla hengityslaitteella.
  • Ventilaation säätö: kapnometrilla loppu-uloshengityksen pCO2 noin 4,5 kPa
    • laskimokanyyli ja infuusion aloitus joko fysiologisella keittosuolalla tai ringertyyppisellä liuoksella ilman glukoosia
    • verenpainetta ei lasketa, ellei vaarana ole keuhkoödeema, sydämen pumppuvoiman pettäminen tai hypertensiivinen enkefalopatia.