Takaisin Tulosta

Paikallinen mekaaninen paine

Lisätietoa aiheesta
Ritva Ketola
18.4.2013
 • Lähde «Ketola R, Laaksonlaita S. Toisto - Repe. Työtervey...»1.
 • Käsi soveltuu hyvin tarttumiseen ja erilaisten pinsettiotteiden käyttämiseen. Koska käden tarttumapinnat on suojattu ihon alaisella rasvakerrostumalla (kämmenen rakenteet) tai paksummalla iholla (sormien päät verrattuna sormien sivuihin), voidaan kädellä saavuttaa maksimaalinen tarttumamukavuus ja tuntopalaute. Tietyt käden alueet ovat kuitenkin herkkiä mekaaniselle paineelle ja erityisesti pistemäiselle rasitukselle (työntekijän, laitteen, työtason tai työvälineen välillä on teräviä tai kovia kontaktipisteitä).
 • Ulkoinen ympäristö (työtasot, työvälineet) voi vahingoittaa ihoa ja ihon alla olevia rakenteita, kuten hermoja ja verisuonia.

Lisätietoa mekaanisesta paineesta

Sormien alue

 • Sormien sivupinnat ovat käden tyypillisin alue, johon mekaaninen paine voi kohdistua työssä tai työvälinettä käytettäessä. Näissä sormien osissa ihon on ohutta ja verisuonet ja hermot kulkevat lähellä ihon pintaa. Näille alueille voi muodostua hankaumia esimerkiksi saksien tai pinsettien käytössä. Peukalon alue on myös herkkä vahingoittumaan ja sietää huonosti työvälineen aiheuttamaa painetta.
 • Raskaiden taakkojen pitkäaikainen kantaminen sormien koukkuotteella ohuista, terävistä kantokahvoista vaikuttaa sormien verenkiertoon ja aiheuttaa painumista sormien hermoissa.

Kämmenen keskiosa

 • Kämmenessä on peukalon ja pikkusormen puolella rasvakudosmuodostumat, jotka suojaavat alueita mekaanisen paineen vaikutuksilta. Sen sijaan kämmenen keskiosassa ihon alla oleva suoja on ohut ja alue on herkkä mekaaniselle paineelle (esimerkiksi hallintalaitteiden painaminen keskikämmenellä, pihtien varren aiheuttama paine kämmeneen). Voimakas pistemäinen mekaaninen rasitus erityisesti kämmenen keskiosalla tai kämmensyrjällä voi vahingoittaa alla olevia kudoksia (käden käyttö lyömiseen tai painamiseen). Joidenkin työvälineiden käytölle on ominaista äkillisen käden jarruttavan voiman käyttö hankaavalla otteella. Esimerkiksi työvälineen nytkähdys, tempaisu tai takaisinisku. Tämänkaltainen ote voi vahingoittaa ihoa ja muita käden rakenteita.

Ranteen alue

 • Ranteen alue hankautuu ja kipeytyy helposti, jos ranteella nojataan johonkin pintaan käden tai vartalon tukemiseksi. Paine kohdistuu entistäkin pienemmälle alueelle erityisesti silloin, jos rannetta samalla pidetään samalla taakse taipuneena.

Kyynärpään ja kyynärvarren alueet

 • Kun osaa vartalon painosta tuetaan kyynärpäiden ja kyynärvarsien avulla työtasoon, osuu sen kyynärseutuun aiheuttama paine usein kohdalle, jossa iho ja lihasmassa ovat ohuet. Näin paine välittyy helposti suoraan hermoihin ja verisuoniin.
 • Myös työskentely pitkiä aikoja kyynärpäihin nojaten ja kyynärpäät äärimmilleen koukistettuina voi aiheuttaa painerasitusta hermoille.

Hartia ja olkaseutu

 • Raskas kantaminen hartian päällä voi rasittaa ja vaurioittaa olkaseudun rakenteita.
 • Kainalon toistuva osuminen tai painuminen työtilan tai kohteen rakenteisiin voi aiheuttaa hermojen ja verisuonten ärtymistä.

Kirjallisuutta

 1. Ketola R, Laaksonlaita S. Toisto - Repe. Työterveyslaitos, 2004